Dokumentbank

Produktblad

Tollco Diskbänksinsatser

Vattenanslutna apparater

Monteringsanvisningar

Tollco Vitvaruunderlägg vinkylar

Vattenanslutna apparater

Tollco Våtzon Golvskydd kök

Montering kulventiler

Motoriserade kulventiler
Montering av kulventil

Certifikat, godkännanden och EU deklarationer

Godkännanden

Vägledning

Vägledning vattenfelsbrytare för beställare och konsulter

Vägledning vattensäkertkök för beställare och konsulter

Allmänna villkor, felanmälan/reklamation och integritetspolicy

Uppförande kod

Uppförandekod

 

Tollco tillverkar och marknadsför hållbara och effektiva produktlösningar anpassade för marknadens byggregler och behov riktade mot vattenskadeförebyggande i bostäder

Vi bidrar till att minimera den resursförbrukning och de hälsobesvär (astma och allergier) som fuktskador och mögelangrepp orsakar och medverkar till hälsosamma byggnader.

Tollco strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Uppförandekoden sammanfattar våra övergripande riktlinjer och beskriver våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners

Våra värderingar – TRYGGHET – NYTÄNKANDE och FÖRTROENDE vägleder oss i det dagliga arbetet.

Uppförandekod
Baseras på
ISO 14001 och 9001
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och tillhörande FN-konventioner
FN:s Global Compact

 

Efterlevnad av lagar

 • Vi följer lagar, regler och förordningar som gäller på de marknader vi är verksamma. Vi kräver att våra affärspartners agerar på motsvarande sätt.
 • Vi accepterar inte korruption

Mänskliga rättigheter och affärsförhållanden

 • Vi arbetar långsiktigt och systematiskt med att utveckla arbetsmiljön och främja medarbetarnas hälsa, för att förhindra skador och sjukdom.
 • Verksamheten ska bedrivas i lokaler som är ändamålsenliga, funktionella, tillgängliga och anpassade för alla.
 • Vi tar inte politisk ställning
 • Vi accepterar inte kränkande särbehandling eller diskriminering
 • Vi accepterar inte barnarbete
 • Vi värnar om rätten till föreningsfrihet
 • Vi värnar om skäliga anställningsvillkor

 

Miljö

 • Vi värnar om klimat och miljö enligt utarbetad miljö och kvalitetspolicy
 • Vårt kvalitetssystem är baserat på mångårigt erfarenhetsutbyte mellan kunder, leverantörer, företagsledning och personal
 • Vi arbetar kontinuerligt med att optimera material- och resurseffektivitet
 • Vi kräver av våra leverantörer att deras produkter och tjänster är förenliga med vår miljö och kvalitetspolicy.
 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt