Vattenfelsbrytare – Stäng automatiskt av vattnet så fort olyckan uppstår

Vattenfelsbrytare
Tollco erbjuder avancerade vattenfelsbrytare för villor och läckagebrytare som är anpassade för lägenheter, trycksatt vattenutrustning och offentliga lokaler.

Ofta uppstår vattenskador i dolda utrymmen som inte syns på ytan med blotta ögat. I ett sådant läge underlättar det om utrustning som i ett tidigt skede identifierar läckan och stoppar den.

Så funkar vattenfelsbrytare
Med ett knapptryck stängs vattentillförseln av när en person lämnar fastigheten, kontoret, hemmet eller sommarstugan. Skulle olyckan vara framme larmar systemet och stänger automatiskt av vattnet. Tollcos produkter är lätta att installera.

 • Stänger av vattnet när ingen är på plats – automatiskt, via larm eller med knapptryck på fjärrkontroll eller app.
 • Upptäcker, larmar och stänger av vattentillförseln vid en läcka.
 • Trycktestar automatiskt vatteninstallation efter små droppläckage.
 • Temperaturvakt i alla vattendetektorer – stänger av vattnet vid risk för frysskador.

Vattenbrytare
Tollco har en ren vattenbrytare som ser till att vattnet är avslaget när ingen vistas i lokalen. Den lämpar sig bäst i skolor, omklädningsrum och allmänna lokaler som sällan är besökta. Om närvarodetektor känner av att någon befinner sig i lokalen slås vattnet på och belysningen tänds. Om ingen närvaro indikeras stängs vattnet av och belysningen släcks.

Våra vattenfelsbrytare

Våra läckagebrytare

Våra vattenbrytare

Varför Tollco vattenfelsbrytare?

Stäng av vattnet vid en läcka.

Många vattenläckor uppstår när kunden inte befinner sig i fastigheten. Inte sällan uppstår även vattenskador i dolda utrymmen som inte syns på ytan med blotta ögat. I ett sådant läge hade det underlättat med något som identifierat läckan tidigt och stoppat den. Lösningen heter Tollco vattenfelsbrytare – en produktserie av vattenfelsbrytare / vattenbrytare / läckagebrytare från Tollco som går att anpassa för alla typer av riskmiljöer och fastigheter.

Med ett simpelt knapptryck kan kunden stänga av vattentillförseln via vattenfelsbrytare / vattenbrytare / läckagebrytare när hen lämnar fastigheten, kontoret, hemmet eller sommarstugan. Skulle olyckan vara framme larmar systemet om vattenläckan och stänger automatiskt av vattnet. För dig som montör är våra produkter dessutom lätt att installera i t.ex. kök och andra riskutrymmen.

Tollco vattenfelsbrytare

Så fungerar våra vattenfelsbrytare.

Tvekar kunden på värdet av en vattenfelsbrytare / vattenbrytare / läckagebrytare? När de får reda på vad WaterFuse kan göra är valet lätt. 

 • Stänger av vattnet när ingen är på plats – automatiskt, via larm eller med knapptryck på fjärrkontroll eller mobilapp.
 • Upptäcker, larmar och stänger av vattentillförseln vid en läcka, t.ex. under en diskmaskin.
 • Tollco vattenfelsbrytare / vattenbrytare / läckagebrytare trycktestar automatiskt vatteninstallation efter små droppläckage.
 • Temperaturvakt i alla vattendetektorer – stänger av vattnet vid risk för frysskador.

Här gör vattenfelsbrytare nytta

När är vattenfelsbrytarna användbar?

 • På kontor för att skydda mot vattenskador från kaffemaskiner eller andra vattenanslutna utrustningar.
 • I omklädningsrum eller offentliga toaletter där vandalisering av handfat och toaletter riskerar att uppstå. Styrs genom närvarosensor.
 • Placera vattensensorer under vattenanslutna produkter och riskutrymmen som vid ett ev. läckage larmar och stänger av hela vattensystemet. Ett automatisk trycktest av ledningssystemet utförs regelbundet och hittar dolda läckage ner mot 5 ml/h.
 • I lägenheter är risken för vattenläckage från ledningssystem koncentrerad till köket och inbyggda serviser.
 • Montera vår läckagebrytare för enkel på- och avslagning som kan hanteras av alla som besöker stugan. Komplementera gärna med vattensensorer för utsatta platser som exempelvis undersidan av diskbänksskåpet.

Det var droppen. Säg hejdå till vattenskador.

Installera en Tollco vattenfelsbrytare.

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt