Koncepten som ger dig trygghet och underlättar din vardag

Systembild öppetsystem

Tollco - ditt skydd mot vattenskador

Vi på Tollco har koncept och system som består av ett stort antal produkter. De hjälper till att förebygga vattenskador i dolda utrymmen och trycksatta vattenledningssystem. Vissa system bygger enbart på droppbrickor som tillsammans kan anpassas till att säkra ditt kök mot vattenskador där ett droppläckage är orsaken, I andra system lägger vi även till larm, vattenfelsbrytare eller läckagebrytare som även stänger av vattentillförseln till den utsatta platsen och helt eliminerar möjligheten för en vattenskada att kunna uppstå.

Dessa marknadsförs under Tollco som är vårt huvud varumärke.
Tidigare har dessa produkter gått under egna varumärken så som:
WaterFuse, FoolProof, AquaTeam och DropStop.

G60_utlopp_GD60_Clip snett fram 900x506

Heltäckande produktutbud för vattenskadeförebyggande i kök

Tollco erbjuder allt som behövs för att ha möjlighet att upptäcka ett läckage så snabbt som möjligt. Produkterna är framtagna för att uppfylla de krav som Boverkets byggregler ställer för läckage i dolda utrymmen. Vi kan erbjuda vattenfelsbrytare för villa, lägenhet, stuga, offentlig miljö och fristående utrustning.

Golvskydd som placeras under skåpstommarna och vitvaror när du monterar ett nytt kök.

Vitvaruskydd som placeras under kyl/frys och diskmaskin.

Bänkskåpsinsatser för ett vattentätt ytskikt i diskbänkskåp. Slanggenomföring för diskmaskinens slangar och rör i skåp eller annan vattenansluten hushållsutrustning.

Tätningar som används runt rör etc.

Gemensamt för alla typer av underlägg och skydd är att de samlar upp och leder fram vatten från ett läckage så det blir synligt innan för stor skada är skedd. Produkterna är godkända i Byggvarubedömningen och testade/godkända av RISE.

Vi har också vattenlarm som varnar när det droppar vatten i dolda utrymmen och vattensäkring som stänger av vattentillförseln vid förbrukning över normalt värde.

Tollco har idag gott samarbete med SäkerVatten samt våra försäkringsbolag.
Kökstillverkare och vitvarutillverkare använder våra produkter som standard.
Produkterna finns i VVS och byggbutiker.

Det bredaste utbudet på Vattenfelsbrytare, Läckagebrytare och Vattenbrytare

WaterFuse är det enda varumärket på marknaden som kan erbjuda avancerade vattenfelsbrytare för villor och enklare läckagebrytare som är anpassade till kök, lägenheter, trycksatt vattenutrustning och offentliga lokaler.

Vi har även rena vattenbrytare som reagerar på närvaro eller timer, de ser till att vattnet är avslaget när ingen vistas i lokalen, lämpar sig bäst i skolor, gym, butikslokaler och allmänna lokaler som sällan är besökta.

WaterFuse har funnits på marknaden i 20år och är väl beprövade system.

Tänk om en vattenläcka kunde förhindras innan den gjort någon skada! Det kan den nu, och du kan lugnt tänka på annat, skulle det börja läcka eller om en slang går sönder stängs vattnet genast av och du blir meddelad i när du kommer hem om att din vattenfelsbrytare har upptäckt en läcka och stängt av vattnet.

Vi har tänkt på dig och anpassat våra olika system så att du får den trygghet och säkerhet du behöver utifrån ditt behov, i många fall kan ett enklare och billigare system väljas och ändå göra samma nytta.

Tollco har idag samarbeten med flera försäkringsbolag som rekommenderar våra produkter. Ofta ges även ekonomiska bidrag vid installation av våra produkter.

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt