Vi bidrar till en hållbar och hälsosam framtid

Vision

Tollco ska vara den självklara samarbetspartnern för beslutsfattare och aktörer genom att erbjuda innovativa lösningar inom vattenskadeförebyggande med mål att minska resursförbrukning och medverka till hälsosamma byggnader.

Vi minimerar den resursförbrukning och de hälsobesvär (astma och allergier) som fuktskador och mögelangrepp orsakar.

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt