Vi bidrar till en hållbar och hälsosam framtid

Som leverantör av vattenskadeförebyggande tätskikt i kök, vattenfelsbrytare,  vattenlarm och läckagebrytare arbetar vi för visionen. Tillsammans med våra kunder och leverantörer arbetar vi för att nå vårt mål och samtidigt främjar vi en hållbar framtid.

Vi minimerar den resursförbrukning och de hälsobesvär (astma och allergier) som fuktskador och mögelangrepp orsakar.

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt