FAQ

Frågor om Tollcos produktutbud? Nedan har vi besvarat de vanligaste frågorna.

Frågor om vitvaruunderlägg, bänskåpsinsatser och våtzoner i kök

Jag har ett diskbänksskåp som är öppet i bakkant. Hur gör jag enklast en vattensäker installation i mitt skåp?

Utrymmet med öppen/indragen botten kallas för schakt. För att skapa ett fukt-vattensäkert diskbänkskåp så lägger man in en ny skiva av spån eller plywood ovanpå bänkskåpets bottenskiva. Se till att skivan täcker över hela botten samt schaktet.

Finns rörinstallerade så gör man U-hål i skivan. Det finns illustrationer på www.tollco.se monteringsanvisning Diskbänkskåpsinsatser.

Vad är det som skiljer Standard och Pro?

Tillverkningsmetoden skiljer dem åt. Pro är formgjutna och Standard är stansade.

Detta innebär att Pro har en tjockare botten och är mer tålig än Standard. Pro droppskydd finns för Diskmaskiner samt för kyl-frysskåp medan Standard finns för Diskmaskiner, Kyl-frysskåp, Vinkylar, Bänkskåpsinsatser, Golvskydd samt för andra vattenanslutna maskinen. Båda modellerna är provade och typgodkända av RISE.

Hur vattensäkrar jag mitt hörnskåp?

Genom att använda två bänkskåpsinsatser som skarvas ihop. Se exempel på www.tollco.se

Får jag installera en tvättmaskin i kök?

Ja, men placering kräver kompletterande installation. Syfte med undantaget för installation av tvättmaskin i kök är att uppfylla tillgänglighetsanpassning när bad eller duschutrymme är för litet. En tvättmaskin i kök ska placeras på ett vattentätt underlag med
uppvikta kanter runt om samt förses med en läckagebrytare som är kopplad till en fuktsensor placerad på det vattentäta underlaget, eller golvbrunn och vattenlarm.

Vilka utrymmen i köket ska man fuktsäkra?

Alla dolda utrymmen där fukt kan förekomma ska fuktsäkras.

Jag behöver fuktsäkra en skåpbotten/golvyta som är större än de underlägg som finns, hur kan jag lösa det?

Man kan mot en avgift beställa specialtillverkade måttanpassade underlägg.

Vilket underlägg ska jag använda till inbyggs kyl/frys?

Samtliga underlägg för kyl/frys kan byggas in men vanligen är det K55 som används vid inbyggnad av kyl frys.

Vilket underlägg ska jag använda till integrerad kyl/frys?

Vi har ett underlägg som heter K55 till kyl/frys. Passar i skåp som har ytterbrädden 60cm.

Vilken typ av plast är underläggen gjorda av?

Våra underlägg tillverkas av miljövänlig polypropen.

PP har fördelen med att bli accepterad i byggvarubedömningen, sunda hus och byggsvanen.

Viken sida ska monteras nedåt när man monterar en bänkskåpsinsats, den släta eller den räfflade?

Den räfflade sidan ska monteras nedåt

Frågor om vattenlarm

Varför piper mitt nya vattenlarm?

Kontakterna för givarna måste tryckas in ordentligt. Kontrollera också att de tygklädda givarna är torra. Om det är ett kort pip så är det dax att byta batteri.

Allmäna frågor

Var kan jag köpa era produkter?

Som privatperson kan du köpa våra produkter i välsorterad bygghandel som exempelvis K-Rauta, Beijer, XL-BYGG m.fl. Som montör eller hantverkare finns våra produkter hos VVS-grossister såsom Ahlsell, Gelia, Dahl, LundaGrossisten m.fl.

Du kan även beställ på vattenlarm.se

Vad är en säker vatteninstallation?

När det gäller Tollcos system så är det framtaget för att i huvudsak skydda vattenkänsligt byggnadsmaterial från att komma i kontakt med fukt eller vatten samt att stänga av vattenflödet med vattenfelbrytare och att larma om en vattenläcka uppstår.

Att tänka på; Om man använder andra liknande produkter från konkurrerande företag ihop med Tollcos system så kan vi inte garantera systemets funktion. Vi rekommenderar därför att man använda endast våra produkter i systemet då de är testade och typgodkänt av RISE.

Se även: Branschregler Säker Vatteninstallation som är ett regelverk framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

Alla utför installationsarbetet efter branschregler Säker Vatteninstallation, vilket nu försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver.

Vad säger Boverkets byggregler?

En konsoliderad version av Boverkets byggregler hittar du här. Särskilt intressant när du ska göra om köket är kapitel 6 – det berör hygien, hälsa och miljö. Här finns paragrafer om vattenanslutningar på dolda ytor, mikrobiell tillväxt etc.

Vad innebär ett typgodkännande?

Ett typgodkännande bevisar att produkten testats och godkänts enligt de regler och krav som gäller för denna typ av produkt. Testerna har utförts av ett oberoende företag, i vårt fall är det RISE och Sintef som kontrollerar och testar våra produkter.

Typgodkännande är ett nationellt system för att bedöma och verifiera byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler. Typgodkännande får bara utfärdas om produkten inte omfattas av en harmoniserad standard eller av en ETA, europeisk teknisk
bedömning, utfärdad för produkten. I Sverige finns det inga krav på obligatoriskt typgodkännande av byggprodukter.

Typgodkännandets innebörd

Typgodkända byggprodukter har bedömda egenskaper i de delar som anges i typgodkännandet. Byggprodukten är alltså bedömd i de avseenden som uttryckligen anges i typgodkännandet genom referenser till avsnitt i BBR eller paragrafer i EKS. Användaren får
vara uppmärksam på det och läsa typgodkännandets omfattning noga.

Vad är RSK?

RSK-databasen,allt om VVS-produkter.

Här hittar du enkelt information om VVS-produkter, så som monteringsanvisningar, produktblad, typgodkännande och bilder m.m.

Ett RSK-nummer är ett tillverkar- och leverantörs-oberoende  artikelnummer  för VVS-varor i Sverige. Beteckningen ”RSK” stod ursprungligen för ”Rörbranschens Standard-Katalog”, men uttyds idag aldrig. Ett RSK-nummer ska vara ”evigt”, i den mening att utgångna artiklar ska kunna eftersökas med avseende på  reservdelar  och ersättningar med mera.

Fick du svar på din fråga?

Om inte, tveka inte att kontakta oss! 

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?