FAQ

Frågor om Tollcos produktutbud? Nedan har vi besvarat de vanligaste frågorna.

Frågor om vitvaruunderlägg, bänskåpsinsatser och våtzoner i kök

Jag har ett diskbänksskåp som är öppet i bakkant. Hur gör jag enklast en vattensäker installation i mitt skåp?

Utrymmet med öppen/indragen botten kallas för schakt. För att skapa ett fukt-vattensäkert diskbänkskåp så lägger man in en ny skiva av spån eller plywood ovanpå bänkskåpets bottenskiva. Se till att skivan täcker över hela botten samt schaktet.

Finns rörinstallerade så gör man U-hål i skivan. Det finns illustrationer i monteringsanvisningen Diskbänkskåpsinsatser.

Vad är det som skiljer Standard och Pro?

Tillverkningsmetoden skiljer dem åt. Pro är formgjutna och Standard är stansade.

Detta innebär att Pro har en tjockare botten och är mer tålig än Standard. Pro droppskydd finns för Diskmaskiner samt för kyl-frysskåp medan Standard finns för Diskmaskiner, Kyl-frysskåp, Vinkylar, Bänkskåpsinsatser, Golvskydd samt för andra vattenanslutna apparater. Båda modellerna är provade och typgodkända av RISE.

Hur vattensäkrar jag mitt hörnskåp?

Genom att använda två bänkskåpsinsatser som skarvas ihop. Se exempel på www.tollco.se

Får jag installera en tvättmaskin i kök?

Ja, men placering kräver kompletterande installation. Syfte med undantaget för installation av tvättmaskin i kök är att uppfylla tillgänglighetsanpassning när bad eller duschutrymme är för litet. En tvättmaskin i kök ska placeras på ett vattentätt underlag med
uppvikta kanter runt om samt förses med en läckagebrytare som är kopplad till en fuktsensor placerad på det vattentäta underlaget, eller golvbrunn och vattenlarm.

Vilka utrymmen i köket ska man fuktsäkra?

Alla dolda utrymmen där fukt kan förekomma ska fuktsäkras.

Boverkets krav BBR

6:51 Allmänt

”Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa.”

6:5334 Dolda ytor

Om det i rum finns risk för utläckande vatten eller kondens på dolda ytor ska utlopp från dessa ytor anordnas så att vattnet snabbt blir synligt.

Jag behöver fuktsäkra en skåpbotten/golvyta som är större än de underlägg som finns, hur kan jag lösa det?

Man kan mot en avgift beställa specialtillverkade måttanpassade underlägg ifrån oss. Kontakta oss på info@tollco.se

Vilket underlägg ska jag använda till integrerad kyl/frys?

Vi har ett underlägg som heter K55 till kyl/frys.
Artikel nummer: 3003002-01-015

Vilken typ av plast är underläggen gjorda av?

Våra underlägg tillverkas av miljövänlig polypropen.

PP har fördelen med att bli accepterad i byggvarubedömningen, sunda hus och byggsvanen.

Viken sida ska monteras nedåt när man monterar en bänkskåpsinsats, den släta eller den räfflade?

Den räfflade sidan ska monteras nedåt- i diskbänkskåpet.

Jag ska installera en kyl/frys med vattenanslutning, vad ska jag tänka på?

En vattenansluten maskin ska ha ett underlägg med uppvikta kanter runt om samt en läckagebrytare inkopplad med en sensor under maskinen och som stänger av vattnet till maskinen vid läckage.

Vi har 2020 lanserat en helt ny serie vitvaruunderlägg för kylskåp och frysskåp där även framkanten har ett uppvik som förhindrar vatten att läcka ut på golvet direkt, detta möjliggör att du ser läckaget innan någon skada har uppstått samt att läckagebrytaren stänger av vattnet om det finns anslutet direkt till vitvaran.

Hur högt är uppviken på standard-serien, vad är kraven?

Uppviket är 40mm som standard på våra vitvaruunderlägg vilket är testat och godkänt av RISE.

Kraven på underlägg för vitvaror är just att dom ska vara funktionstestade och godkända.
När det gäller plastmatta på golv är kravet 50mm uppvik för att kunna skapa en säker svetsfog i hörnen.

Vad gäller vid installation av en kaffemaskin eller annan vattenansluten apparat?

Vid en sådan installation så ska det finnas en läckagebrytare med en vattensensor under maskinen som stänger av vattnet till maskinen om läckage uppstår. Det måste också finnas ett underlägg under maskinen med uppvikta sarger runt om.

https://tollco.se/vitvaruunderlagg-vattenanslutna-apparater/

https://tollco.se/wp-content/uploads/2020/11/vatzonkok-vattenanslutnaapparater-sv-1.pdf

Varför ska jag använda mig av era tätningskit och inte täta själv med silikon eller annat?

Våra insatser och vitvaruunderlägg är tillverkade av Polypropen plast och på detta material fäster inte vanliga tätningsmedel så som silikon eller andra liknande produkter.
Vi har därför tagit fram tätningset där tätningen består av butylgummi som både fäster på denna plast och är en väldigt flexibel tätning.

Jag vill ha en diskbänksinsats (eller annat) installerat. Vart vänder jag mig som privatperson?

Din lokala snickare eller VVS:are utför dessa arbeten åt dig, skulle du ha svårt att hitta någon som kan utföra detta hör då av dig till oss så hjälper vi dig rätt. Kontakta oss

Hur långt ut ska vitvaruunderlägget sticka ut?

Det ska installeras så att vatten snabbt blir synligt, när det gäller kylskåp ska underlägget sticka ut halva dörrens tjocklek så att eventuellt vatten blir synligt när man öppnar dörren

Frågor om vattenlarm

Varför piper mitt nya vattenlarm?

Kontakterna för givarna måste tryckas in ordentligt, många gånger tycker man att kontakten är helt intryckt men kan behöva tryckas in lite till. Kontrollera också att de tygklädda givarna är torra. Om det är ett kort pip så är det dags att byta batteri.

Frågor om vattenfelsbrytare, läckagebrytare och vattenbrytare

Går det att koppla villa systemet till mitt hemlarm och hur fungerar det?

Villa systemet går att styra med hjälp av en adapter och en ”smartplug” från din larmleveratör. Med denna lösning kan du styra vatten av och på via din larmleverantörs app.

Vattensensorn till min plugin är för lång, vad ska jag göra med den? Den röda vattensensorn går bra att klippa ner med en vanlig sax till önskad längd. Har du en vattensensor i bomull går den däremot inte att klippa av.

Den röda vattensensorn går bra att klippa ner med en vanlig sax till önskad längd. Har du en vattensensor i bomull går den däremot inte att klippa av.

Kan jag koppla in båda vattensensorerna som följer med till min VFB300 Utrustning/VFB600 Kök?

Det går utmärkt. Ni kan köpa en splitter av oss som gör att ni kan koppla in båda kontakterna. Alternativt kan ni koppla in den ena i plinten på kretskortet (K81, prb prb) och den andra i kontakten på undersidan av centralenheten.

Se manualer i Dokumentbanken

Kan jag ansluta en trådlös vattendetektor eller fjärrenhet till min läckagebrytare Utrustning/Kök? Nej det går tyvärr inte. Styrenheten saknar radiomottagare och kan därför inte kommunicera med trådlösa enheter.

Nej det går tyvärr inte. Styrenheten saknar radiomottagare och kan därför inte kommunicera med trådlösa enheter.

Kabeln till min vattensensor är för kort, finns det längre?

Vi säljer en förlängning kabel som tillbehör, den är 5m lång.

Vad är (den stora) skillnaden på de olika WaterFuse systemen?

Vi har läckagebrytare, vattenfelsbrytare och vattenbrytare. Dom skiljer sig något i funktion och användningsområde.

Vattenfelsbrytare använder mätning och/eller sensorer för att övervaka hela tappvattensystemet och identifiera läckage samt stänga av vattnet centralt vid inkommande vatten.

Läckagebrytare använder mätning och/eller sensorer för att övervaka lokalt och identifiera läckage samt stänga av vattnet lokalt eller centralt.

Vattenbrytare använder fjärrstyrning för att stänga av vattnet centralt eller lokalt, tex närvaro detektor för belysning eller timer.

Allmäna frågor

Var kan jag köpa era produkter?

Som privatperson kan du köpa våra produkter i välsorterad bygghandel som exempelvis K-Rauta, Beijer, XL-BYGG m.fl. Som montör eller hantverkare finns våra produkter hos VVS-grossister såsom Ahlsell, Gelia, Dahl, LundaGrossisten m.fl.

Du kan även beställa på vattenlarm.se

Vad är en säker vatteninstallation?

När det gäller Tollcos system så är det framtaget för att i huvudsak skydda vattenkänsligt byggnadsmaterial från att komma i kontakt med fukt eller vatten samt att stänga av vattenflödet med vattenfelbrytare och att larma om en vattenläcka uppstår.

Att tänka på; Om man använder andra liknande produkter från konkurrerande företag ihop med Tollcos system så kan vi inte garantera systemets funktion. Vi rekommenderar därför att man använda endast våra produkter i systemet då de är testade och typgodkänt av RISE.

Se även: Branschregler Säker Vatteninstallation som är ett regelverk framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

Alla utför installationsarbetet efter branschregler Säker Vatteninstallation, vilket nu försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver.

Vad säger Boverkets byggregler?

En konsoliderad version av Boverkets byggregler hittar du här. Särskilt intressant när du ska göra om köket är kapitel 6 – det berör hygien, hälsa och miljö. Här finns paragrafer om vattenanslutningar på dolda ytor, mikrobiell tillväxt etc.

Vad innebär ett typgodkännande?

Ett typgodkännande bevisar att produkten testats och godkänts enligt de regler och krav som gäller för denna typ av produkt. Testerna har utförts av ett oberoende företag, i vårt fall är det RISE och Sintef som kontrollerar och testar våra produkter.

Typgodkännande är ett nationellt system för att bedöma och verifiera byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler. Typgodkännande får bara utfärdas om produkten inte omfattas av en harmoniserad standard eller av en ETA, europeisk teknisk
bedömning, utfärdad för produkten. I Sverige finns det inga krav på obligatoriskt typgodkännande av byggprodukter.

Typgodkännandets innebörd

Typgodkända byggprodukter har bedömda egenskaper i de delar som anges i typgodkännandet. Byggprodukten är alltså bedömd i de avseenden som uttryckligen anges i typgodkännandet genom referenser till avsnitt i BBR eller paragrafer i EKS. Användaren får
vara uppmärksam på det och läsa typgodkännandets omfattning noga.

Vad är RSK?

RSK-databasen,allt om VVS-produkter.

Här hittar du enkelt information om VVS-produkter, så som monteringsanvisningar, produktblad, typgodkännande och bilder m.m.

Ett RSK-nummer är ett tillverkar- och leverantörs-oberoende  artikelnummer  för VVS-varor i Sverige. Beteckningen ”RSK” stod ursprungligen för ”Rörbranschens Standard-Katalog”, men uttyds idag aldrig. Ett RSK-nummer ska vara ”evigt”, i den mening att utgångna artiklar ska kunna eftersökas med avseende på  reservdelar  och ersättningar med mera.

Varför ska jag vattensäkra mitt hem?

Det finns flera anledningar till att vattensäkra sitt hem, inte minst att slippa besvär och kostnader för att man har fått en vattenskada.

Även försäkringsbolagen premierar de kunder som har vattensäkrat sitt hem samt att det vid renovering eller nybyggnation är ett myndighetskrav ifrån Boverket att man måste säkra sin fastighet mot vattenskador.

Fick du svar på din fråga?

Om inte, tveka inte att kontakta oss! 

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt