FAQ

Frågor om Tollcos produktutbud? Nedan har vi besvarat de vanligaste frågorna.

Frågor om vitvaruunderlägg, bänskåpsinsatser och våtzoner i kök

Jag har ett diskbänksskåp som är öppet i bakkant. Hur gör jag enklast en vattensäker installation i mitt skåp?

Utrymmet med öppen/indragen botten kallas för schakt. För att skapa ett fukt-vattensäkert diskbänkskåp så lägger man in en ny skiva av spån eller plywood ovanpå bänkskåpets bottenskiva. Se till att skivan täcker över hela botten samt schaktet.

Finns rörinstallerade så gör man U-hål i skivan. Det finns illustrationer på www.tollco.se monteringsanvisning Diskbänkskåpsinsatser.

Vad är det som skiljer Aquateam och foolproof?

Tillverkningsmetoden skiljer dem åt. Foolproof är formgjutna och aquaTeam stansas.

Detta innebär att Foolproof har en tjockare botten och är mer tålig än aquaTeam. Foolproof droppskydd finns för Diskmaskiner samt för kyl-frysskåp medan aquaTeam finns för Diskmaskiner, Kyl-frysskåp, Vinkylar, Bänkskåpsinsatser, Golvskydd samt för andra vattenanslutna maskinen. Båda modellerna är provade och typgodkända av RISE.

Hur vattensäkrar jag mitt hörnskåp?

Genom att använda två bänkskåpsinsatser som skarvas ihop. Se exempel på www.tollco.se

Får jag installera en tvättmaskin i kök?

Ja, men placering kräver kompletterande installation. Syfte med undantaget för installation av tvättmaskin i kök är att uppfylla tillgänglighetsanpassning när bad eller duschutrymme är för litet. En tvättmaskin i kök ska placeras på ett vattentätt underlag med
uppvikta kanter runt om samt förses med en läckagebrytare som är kopplad till en fuktsensor placerad på det vattentäta underlaget, eller golvbrunn och vattenlarm.

Vilka utrymmen i köket ska man fuktsäkra?

Alla dolda utrymmen där fukt kan förekomma ska fuktsäkras.

Jag behöver fuktsäkra en skåpbotten/golvyta som är större än de underlägg som finns, hur kan jag lösa det?

Man kan mot en avgift beställa specialtillverkade måttanpassade underlägg.

Vilket underlägg ska jag använda till inbyggs kyl/frys?

Samtliga underlägg för kyl/frys kan byggas in men vanligen är det K55 som används vid inbyggnad av kyl frys.

Vilket underlägg ska jag använda till integrerad kyl/frys?

Vi har ett underlägg som heter K55 till kyl/frys. Passar i skåp som har ytterbrädden 60cm.

Vilken typ av plast är underläggen gjorda av?

Våra underlägg tillverkas av miljövänlig polypropen.

PP har fördelen med att bli accepterad i byggvarubedömningen, sunda hus och byggsvanen.

Viken sida ska monteras nedåt när man monterar en bänkskåpsinsats, den släta eller den räfflade?

Den räfflade sidan ska monteras nedåt

Frågor om vattenlarm

Varför piper mitt nya vattenlarm?

Kontakterna för givarna måste tryckas in ordentligt. Kontrollera också att de tygklädda givarna är torra.

Frågor om vattenfelsbrytare Waterfuse Villa Control för privatpersoner

Före installation av Waterfuse Villa Control

Var köper jag er vattenfelsbrytare?

 • Om du är kund hos Länsförsäkringar kan du köpa produkten via dem.
 • Du kan undersöka möjligheten att köpa den via din VVS-kontakt eller någon av Tollcos återförsäljare.
 • VVS grossister
 • Bygghandel
 • Tollcos webbshop vattenlarm.se
 • Kontakta Tollco om du inte hittar återförsäljare som passar dig.

Vad måste finnas på plats för att kunna montera Tollcos vattenfelsbrytare?

 • Ett vanligt vägguttag med standardspänning 230 volt.
 • Ett minst 20 centimeter långt och rakt rör placerat efter vattenmätaren och före första delningen av rörsystemet.

Vem ska utföra installationen?

Installationen utförs av utbildad VVS-installatör.

Saknar du kontakt med VVS-installatör, hör av dig till någon av våra återförsäljare eller direkt till Tollco för hänvisning till Tollco samarbetspartner.

Under installation av Waterfuse Villa Control

Behöver installatören tillgång till husets Wifi-nät?

Nej, installatören har med en mobilapp som kommunicerar via Bluetooth.

Hur lång tid tar uppstart av centralenheten?

Efter cirka 60 sekunder bör du få en första indikation på att enheten är uppstartad genom att du hör en pipsignal. Därefter roterar ljuset på enheten i ytterligare cirka 1 minut innan enheten är uppkopplad mot husets Wifi.

Vad gör jag om Wifi-uppkopplingen inte fungerar?

 • Kontrollera att din mobiltelefon har god kontakt med Wifi-nätet på den plats där centralenheten sitter.
 • Starta om centralenheten och prova åter att koppla upp den mot Wifi-nätet.

Ska VVS-installatören åtgärda mindre läckor om de upptäcks under installationen?

Ja, be VVS-installatören åtgärda alla felaktigheter som hittas.

Läs gärna mer i manualen, avsnittet ”Kontrollera efter små läckage”.

Vad ska jag göra om VVS-installatören berättar att det finns en befarad dold läcka?

 • Be installatören att tillsammans med dig kontrollera de troligaste orsakerna.
 • Placera pappersark under husets alla kranar för att hitta eventuellt droppläckage. Kom även ihåg vattenutkastaren i trädgården.
 • Lägg toalettpapper längs kanten på toastolen för att identifiera små läckage.
 • Kontrollera alla kopplingar under diskhon och till samtliga vattenanslutna vitvaror genom att linda hushållspapper runt dem.

När Waterfuse Villa Control är installerad i huset

Vad gör jag om vattenfelsbrytaren indikerar tryckfall?

När huset har en vattenfelsbrytare och det tidigare har konstaterats vara helt tätt kommer du vid en eventuell läcka veta att den inte har pågått under längre tid. Därmed finns ingen risk för allvarliga vattenskador.

I 99 fall av 100 handlar det om att en kran inte är helt stängd eller att det har sipprat vatten i en toalettstol. Se därför till att samtliga kranar är åtskruvade och utför sedan mätning av trycket.

Vad gör jag om vattenfelsbrytaren fortsätter att larma, trots att alla kranar är ordentligt stängda?

 • Starta appen och kontrollera vattentrycket. Stäng därefter av vattnet och kontrollera trycket varje minut i appen. Gör detta ca XX gånger.
 • Om trycket i princip omedelbart faller under 1 bar har du ett mycket stort flöde någonstans i huset. Det kan bero på att tvättmaskinen eller bevattningsanläggningen i trädgården är i gång.
 • Om trycket faller under 1 bar inom 10-15 sekunder har du ett större läckage, till exempel en rinnande toastol eller kran.
 • Faller tycket med 1 bar per minut har du en läcka som motsvarar cirka 5 till 10 droppar i minuten. Ta fram manualen och läs ”Kontrollera efter små läckage” och sök efter alternativ.
 • Faller trycket med 1 bar efter 15 minuter har du en mycket liten läcka motsvarande ungefär 1 droppe per minut. Ta fram manualen och läs ”Kontrollera efter små läckage” och sök efter alternativ.

Hur letar jag efter små vattenläckor?

 • Be installatören att tillsammans med dig kontrollera de troligaste orsakerna.
 • Placera ett pappersark under husets alla kranar för att hitta eventuellt droppläckage. Kom även ihåg vattenutkastaren i trädgården.
 • Lägg toalettpapper längs kanten på toastolen för att identifiera små läckage.
 • Linda hushållspapper runt alla kopplingar under diskhon och till samtliga vattenanslutna vitvaror. Undersök sedan om hushållspappret blir fuktigt.

Vad gör jag när jag har letat efter små vattenläckor utan att hitta några, och systemet fortsätter indikera tryckfall?

 • Det här kan bero på att påfyllningskranen till elementvattnet inte stänger helt. Detta gör att trycket i elementsystemet kontinuerligt stiger till dess att säkerhetsventilen öppnar och släpper ut små mängder vattnet. Felet är ofarligt, men bör åtgärdas.
 • Kontrollera att det finns en fungerande backventil mellan kall- och varmvattnet. Ventilen är vanligen placerad i varmvattenberedaren, värmepumpen eller motsvarande. Om ventilen inte fungerar kommer systemet indikera vattenläcka. Detta beror på att det sker tryckförändringar i den varma delen av vattensystemet på grund av variationer i vattentemperaturen.
 • Indikeringen kan också bero på att du har förbrukat mycket vatten precis innan systemet utför tryckfallstest. Temperaturvariationerna kan påverka vattentrycket så mycket att systemet tror att det är en vattenläcka under de 15 minuter som testet pågår. Detta är mycket ovanligt, men det kan inträffa. Utför därför en ny tryckfallstest när du är säker på att inget vatten har förbrukats precis innan.

Frågor om vattenfelsbrytare Waterfuse Villa Control för VVS-installatörer

Vad måste finnas på plats för att kunna montera Tollcos vattenfelsbrytare?

 • Vägguttag med standardspänning 230 volt. Centralenheten kan sitta upp till 1,5 meter från vägguttaget. Kabeln till vattenenheten är 2 meter.
 • Ett minst 20 centimeter långt och rakt rör placerat efter vattenmätaren och före första delningen av rörsystemet.

Hur monteras vattenenheten?

 • Installera vattenenheten direkt efter vattenmätare och före rörsystemets första avstick.
 • Finns sprinklersystem, kylning för panna eller liknande skyddssystem ska vattenenheten placeras efter avsticken till dessa.
 • Har fastigheten vattenfiltersystem, avkalkningssystem eller liknande ska enheten monteras efter dessa.
 • Enheten kan installeras vertikalt, horisontellt eller upp och ned då den använder motorstyrd kulventil.

Hur monteras centralenheten?

 • Centralenheten drivs av 12 vdc-adapter för 230 volt, så systemet kräver ett vägguttag med spänning 230 volt. Uttaget ska sitta inom 1,5 meter från enheten. Kabeln till vattenenheten är 2 meter.
 • Använd tillfälligt en förlängningssladd för att kunna utföra installation om vägguttag saknas.
 • Enhetens bakstycke är försedd med montagehål så att du enkelt kan montera den på en vägg.

Hur installeras centralenheten?

 • Ladda ned appen Fairtrail Pro. Den finns på Google Play och App Store.
 • Installation utförs i appen som kommunicerar via Bluetooth. Du behöver inte tillgång till husets Wifi.
 • Starta appen och följ anvisningarna steg för steg.

Hur lång tid tar uppstart av centralenheten?

Efter cirka 60 sekunder bör du få en första indikation att enheten är uppstartad genom att du hör en pipsignal. Därefter roterar ljuset på enheten i ytterligare cirka 1 minut innan enheten är helt uppstartad och uppkopplad mot husets WIFI.

Vad gör jag när systemet under installation indikerar att det finns en läcka i rörsystemet?

 • Ta fram manualen och läs avsnittet ”Kontrollera efter små läckage”.
 • Om felkällan inte har upptäckts efter läsningen ska du försöka avgränsa rörsystemet för att lokalisera i vilken del av huset orsaken kan finnas. Du kan eventuellt behöva installera avstängningsventiler för att sektionera husets olika delar, till exempel kök, badrum, tvättstuga och värmeanläggning.
 • Bolla idéer med en kollega om inget av ovanstående hjälper.

Ska jag ge kunden ett installationsdokument när installationen är genomförd?

I appen Fairtrail Pro besvarar du ett antal frågor och godkänner ett antal tester som har utförts. Informationen skickas därefter automatiskt till kund.

Allmäna frågor

Var kan jag köpa era produkter?

Som privatperson kan du köpa våra produkter i välsorterad bygghandel som exempelvis K-Rauta, Beijer, XL-BYGG m.fl. Som montör eller hantverkare finns våra produkter hos VVS-grossister såsom Ahlsell, Gelia, Dahl, LundaGrossisten m.fl.

Du kan även beställ på vattenlarm.se

Vad är en säker vatteninstallation?

När det gäller Tollcos system så är det framtaget för att i huvudsak skydda vattenkänsligt byggnadsmaterial från att komma i kontakt med fukt eller vatten samt att stänga av vattenflödet med vattenfelbrytare och att larma om en vattenläcka uppstår.

Att tänka på; Om man använder andra liknande produkter från konkurrerande företag ihop med Tollcos system så kan vi inte garantera systemets funktion. Vi rekommenderar därför att man använda endast våra produkter i systemet då de är testade och typgodkänt av RISE.

Se även: Branschregler Säker Vatteninstallation som är ett regelverk framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

Alla utför installationsarbetet efter branschregler Säker Vatteninstallation, vilket nu försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver.

Vad säger Boverkets byggregler?

En konsoliderad version av Boverkets byggregler hittar du här. Särskilt intressant när du ska göra om köket är kapitel 6 – det berör hygien, hälsa och miljö. Här finns paragrafer om vattenanslutningar på dolda ytor, mikrobiell tillväxt etc.

Vad innebär ett typgodkännande?

Ett typgodkännande bevisar att produkten testats och godkänts enligt de regler och krav som gäller för denna typ av produkt. Testerna har utförts av ett oberoende företag, i vårt fall är det RISE och Sintef som kontrollerar och testar våra produkter.

Typgodkännande är ett nationellt system för att bedöma och verifiera byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler. Typgodkännande får bara utfärdas om produkten inte omfattas av en harmoniserad standard eller av en ETA, europeisk teknisk
bedömning, utfärdad för produkten. I Sverige finns det inga krav på obligatoriskt typgodkännande av byggprodukter.

Typgodkännandets innebörd

Typgodkända byggprodukter har bedömda egenskaper i de delar som anges i typgodkännandet. Byggprodukten är alltså bedömd i de avseenden som uttryckligen anges i typgodkännandet genom referenser till avsnitt i BBR eller paragrafer i EKS. Användaren får
vara uppmärksam på det och läsa typgodkännandets omfattning noga.

Vad är RSK?

RSK-databasen,allt om VVS-produkter.

Här hittar du enkelt information om VVS-produkter, så som monteringsanvisningar, produktblad, typgodkännande och bilder m.m.

Ett RSK-nummer är ett tillverkar- och leverantörs-oberoende  artikelnummer  för VVS-varor i Sverige. Beteckningen ”RSK” stod ursprungligen för ”Rörbranschens Standard-Katalog”, men uttyds idag aldrig. Ett RSK-nummer ska vara ”evigt”, i den mening att utgångna artiklar ska kunna eftersökas med avseende på  reservdelar  och ersättningar med mera.

Fick du svar på din fråga?

Om inte, tveka inte att kontakta oss! 

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?