Vi har utrustningen som stöder ny regel för kaffemaskiner och andra trycksatta vattenkärl i kontorsbyggnader.

Första januari 2021 gäller nya regler från Säker Vatten. De omfattar bland annat kaffemaskiner och vattenautomater. Syftet är att förhindra omfattande och kostsamma vattenskador från maskiner som är anslutna till trycksatt vatten och oftast saknar automatisk avstängning vid läckage.

Vattenans.43x59cm med etikett fram Renderad 900x506
lackagebrytare

Vår läckagebrytare i kombination med uppsamlingstråg ger ett komplett skydd mot förödande vattenskador som kan uppstå när kontorets kaffemaskin eller vattenautomat börjar läcka. Dessutom lever de upp till de nya branschreglerna som är obligatoriska för fastighetsägare att följa från och med 1 januari.

TOLLCO HAR LÖSNINGEN

Vi har uppsamlingstråg som är framtagna enligt den rekommendation som Säker Vatten gått ut med. De är testade och godkända enligt typgodkännande 0505/01. Produkterna är också accepterade i Byggvarubedömningen. Trågen har uppvikbara kanter runt om och vi ser till att måttanpassa dem efter just din utrustning. Produkten tillverkas i svart utförande.

Läckagebrytaren Tollco Plugin är framtagen för att minimera vattenskador från enskilda utrustningar.

En motordriven kulventil monteras före slangen till utrustningen. Ventilen fungerar som av- och påslag för vattnet till utrustningen. Du sätter på vattnet genom att trycka på on-knappen och stänger av genom att trycka på off-knappen på centralenheten. En vattensensor placeras under utrustningen. Den känner kontinuerligt av om den får vatten på sig. Om detta sker stängs vattnet av omedelbart samtidigt som pipsignal larmar om att en läcka har inträffat. Läckagebrytaren kopplas in i ett vanligt vägguttag.

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME

Uppstår en läcka i en maskin som är ansluten till trycksatt vatten blir skadorna ofta enorma. Skälet är att det vanligen inte finns golvbrunnar eller höga trösklar i moderna fastigheter. Vattnet forsar fram med mellan 25 och 50 liter per minut om en slang brister. Är ingen på plats som kan stänga av vattnet innebär det flera kubikmeter vatten per timme. Uppstår en vattenskada och det visar sig bero på att en installation inte är utförd enligt Säker Vattens branschregler är risken stor att ditt försäkringsbolag inte täcker kostnaderna detta medför.

Det krävs omfattande sanering och torkning i upp till flera månader innan lokalerna kan återställas. Under tiden måste fastigheten ofta utrymmas och provisoriska lokaler användas. Vattenskadan kan även drabba underliggande våningsplan.

En vattenansluten apparat utan anslutning till golvavlopp, till exempel en kaffemaskin eller en vattenautomat, ska placeras på ett vattentätt underlag med uppvikta kanter runt om. Apparaten ska förses med en avstängningsventil med lätt åtkomlig manöveranordning. Apparaten ska också ha en fukt- sensor på det vattentäta underlaget. Fuktsensorn ska vara kopplad till en läckagebrytare eller vattenfelsbrytare - Ur Säker Vatten

VAD ÄR SÄKER VATTEN?

Säker Vatten AB har till uppgift att utveckla, förvalta och marknadsföra branschreglerna, samt att kontrollera och auktorisera VVSföretag. Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för bland annat vattenskador. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren. Installationer utförda enligt dessa branschregler uppfyller också de flesta försäkringsbolags villkor för ersättning av vattenskador.

KONTAKTA OSS SÅ BERÄTTAR VI MER

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt