Kvalitativa lösningar är framtiden

Vattensplash20150925-595x380

Att förebygga vattenskador sparar inte enbart pengar. Våra produkter skonar även människa och miljö.

Vårt kvalitetsarbete

Tollco utvecklar, tillverkar och marknadsför patenterade, mönsterskyddade och typgodkända produkter. Våra medarbetare arbetar ständigt med att förbättra och bredda produktsortimentet utifrån de krav och behov som våra kunder förväntar sig.

Tollcos kvalitetssystem är baserat på mångårigt erfarenhetsutbyte mellan kunder, företagsledning och personal. Kvalitetsledningssystemet är certifierat enligt ISO 9001 och miljöledningssystemet uppfyller kraven enligt ISO 14001.

Idé och utveckling av nya produkter och val av material samordnas med teknisk expertis. Förslag till kvalitetsförbättrande åtgärder uppmuntras aktivt och följs upp.

Produktionen kvalitetssäkras genom att arbetet utförs av egna yrkesutbildade montörer. Vi utför ett löpande kontrollarbete som säkrar produktionens höga kvalitét.

Samtliga produkter är typgodkända och godkända av Byggvarubedömningen (BvB) och uppfyller kraven för läckageskydd för vitvaror (certifieringsregel 057).

Vi har en ambitiös kvalitetpolicy som styr våra val av material, arbetssätt och tillverkningsprocess. Det gör att vi kan vara lite extra stolta över vårt produktutbud. Lösningar som vi vet skapar en bättre boendemiljö och allmän miljö – t.ex. genom att förhindra mögelangrepp och den enorma resursförbrukning som en vattenskada kan innebära.

För att garantera miljövänliga alternativ är Tollco´s produkter typgodkända av RISE, byggvarubedömda av (BvB). Sunda hus och Byggsvanen hämtar data ifrån BvB.

 • Våra produkter är godkända av Byggvarubedömningen (BvB)
 • Typgodkända produkter
 • Certifierade enligt ISO 9001 & ISO 14001
 • Uppfyller kraven för läckageskydd för vitvaror (certifieringsregel 057)

   

Kvalitet enligt oss:

 • Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför patenterade, mönsterskyddade och typgodkända produkter.
 • Tollcos personal arbetar ständigt med att förbättra och bredda vårt produktsortiment utifrån de krav och behov som våra kunder förväntar sig.
 • Vårt kvalitetssystem är baserat på mångårigt erfarenhetsutbyte mellan kunder, företagsledning och personal.
 • Idé och utveckling av nya produkter och val av material samordnas med teknisk expertis.
 • Förslag till kvalitetsförbättrande åtgärder skall aktivt uppmuntras och följas upp.
 • Produktionen kvalitetssäkras genom att arbetet utförs av egna yrkesutbildade montörer.
 • Vi utför ett löpande kontrollarbete som säkrar produktionens höga kvalité.

Det var droppen. Säg hejdå till vattenskador.

Undrar du något rörande vårt kvalitetsarbete

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt