Hållbara lösningar är framtiden

skarmavbild-2020-09-23-kl

Att förebygga vattenskador sparar inte enbart pengar. Våra produkter skonar även människa och miljö.

Bara miljövänliga produkter duger

Vi har en ambitiös miljöpolicy som styr våra val av material, arbetssätt och tillverkningsprocess. Det gör att vi kan vara lite extra stolta över vårt produktutbud. Lösningar som vi vet skapar en bättre boendemiljö och allmän miljö – t.ex. genom att förhindra mögelangrepp och den enorma resursförbrukning som en vattenskada kan innebära.

Våra produkter ska helst vara återanvändningsbara och vi väljer aldrig material som innehåller miljö- eller hälsofarliga ämnen. För att garantera miljövänliga alternativ är Tollco´s produkter typgodkända av RISE, byggvarubedömda av (BvB). Sunda hus och Byggsvanen hämtar data ifrån BvB.

 • Våra produkter är godkända av Byggvarubedömningen (BvB)
 • Typgodkända produkter
 • Certifierade enligt ISO 9001 & ISO 14001
 • Uppfyller kraven för läckageskydd för vitvaror (certifieringsregel 057)

Tollco's miljöpolicy:

 • Ständigt förbättra och utveckla nya och befintliga produkter utifrån ett miljöperspektiv.
 • Aktivt förebygga föroreningar genom medvetna val av material och arbetssätt och endast leverera när kvaliteten motsvarar kundens förväntningar.
 • Omtanke och hänsyn för miljön ska genomsyra verksamheten. Ledning och personal ska därför inneha den kompetens inom miljöområdet som erfordras.
 • Förslag till miljöförbättrande åtgärder skall aktivt uppmuntras och följas upp.
 • Följa miljölagar, myndighetsbeslut och andra krav som en miniminivå för vårt miljöarbete.

   

Kvalité enligt oss:

 • Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför patenterade, mönsterskyddade och typgodkända produkter.
 • Tollcos personal arbetar ständigt med att förbättra och bredda vårt produktsortiment utifrån de krav och behov som våra kunder förväntar sig.
 • Vårt kvalitetssystem är baserat på mångårigt erfarenhetsutbyte mellan kunder, företagsledning och personal.
 • Idé och utveckling av nya produkter och val av material samordnas med teknisk expertis.
 • Förslag till kvalitetsförbättrande åtgärder skall aktivt uppmuntras och följas upp.
 • Produktionen kvalitetssäkras genom att arbetet utförs av egna yrkesutbildade montörer.
 • Vi utför ett löpande kontrollarbete som säkrar produktionens höga kvalité.

Det var droppen. Säg hejdå till vattenskador.

Undrar du något rörande vårt hållbarhetsarbete

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt