Välkommen till vår interaktiva miljö!

Tollco har tagit fram en interaktiv miljö där du på ett lätt sätt kan få information om Skadeförebyggande tips och råd mot vattenskador.
Här finns information om skadeförebyggande åtgärder och tips på vad man kan göra för att minimera vattenskaderisker.

Varning för vattenskador

Den mest svårsanerade och kostsamma vattenskadan uppstår när något står och droppar och inte upptäcks i tid. Vattnet sugs upp av inredning och upptäcks först när konstruktionen är mättad eller obehaglig lukt uppstår. Det finns också risk att det bildas mögel som kan leda till hälsoproblem för alla som vistas i miljön.

Ibland utvecklas läckaget mycket snabbt. Vatten rinner eller sprutar ut i så stora mängder att all vattentillförsel måste stängas av och hjälp tillkallas. Vid den här typen av skador förstörs sannolikt även möbler och inredningen, särskilt om ingen vistas i lokalen när skadan uppstår.

Oavsett typen av vattenskada kostar det alltid mycket att sanera om den inte upptäcks i tid. Även om försäkringen täcker en stor del av kostnaden ska självrisken betalas. Dessutom görs ett ålderavdrag som kan variera från 10 000 kronor ända upp till 100 000 (Källa: Konsumenternas.se).

Det är också sannolikt att du drabbas av merkostnader. Om köket inte kan användas kanske du måste äta på restaurang medan skadan åtgärdas. Är vattenskadan omfattande behöver du eventuellt bo på hotell. Även om försäkringen täcker delar av merkostnaderna försvårar det vardagen när du drabbas. Att inte kunna bo i sitt hem eller laga egen mat är besvärligt.

Med Tollcos LÄCKAGESKYDD och VATTENFELSBRYTARE undviker du att drabbas.

Med fokus på kvalité och miljö

Trygghet, nytänkande, förtroende – tre kärnvärden som genomsyrar allt vi gör. En ambitionsnivå som också innefattar att utveckla produkter av högsta möjliga kvalité. Produkter som skonar vår gemensamma miljö och följer Boverkets byggregler. Våra många certifieringar garanterar att du alltid köper en hållbar och funktionell lösning.

  • Följer Boverkets byggregler
  • Anpassade för branschregler gällande Säker vatteninstallation 2016:1
  • Godkända monteringsanvisningar av Säker Vatten
  • Vattensäkert kök är godkända av Byggvarubedömningen (BvB)
  • Typgodkända produkter inom Vattensäkert kök av SP
  • Certifierade enligt ISO 9001 & ISO 14001

Det var droppen. Säg hejdå till vattenskador.

Undrar du något rörande vårt produktutbud?

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt