Vår hållbarhetsresa – din framgång

Tollco är stolta över att vara ett litet företag med stora ambitioner. Vårt arbete med hållbarhet är inte bara en strategi, utan också en övertygelse. Produkterna är inte bara effektiva, de är också mer miljövänliga. Vi använder till exempel inte aluminium till skillnad från våra europeiska konkurrenter. Genom att välja våra produkter bidrar våra kunder till en minskning av koldioxidutsläpp och bevarandet av naturresurser.

– Just nu arbetar vi med att ta fram ett ramverk för att sammanställa den data våra stora kunder efterfrågar för redovisning av EU:s CSRD-direktiv tillsammans med en extern partner, berättar Cecilia Arnberg, kvalitets- och miljöchef på Tollco.

EU:s klimatlag fastslår klimatmålen om 55 procent minskade växthusgasutsläpp till 2030, 90 procent minskade växthusgasutsläpp till 2040 och klimatneutralitet till 2050. Tollco är djupt engagerade i att stödja dessa mål och hjälpa våra kunder att göra detsamma.

– Vi hjälper redan nu våra kunder med att redovisa sina avtryck på miljön enligt EU:s CSRD-direktiv för hållbarhet är viktigt för oss, säger Clas Olsson, marknadschef på Tollco.

Stora företag samt små och medelstora noterade bolag har plikt att redovisa sina avtryck på miljön från och med 2025.

Tollcos produkter förebygger vattenskador. Genom att installera dem undviker våra kunder kostsamma reparationer. Produkterna bidrar också till minskad energiförbrukning och avfallshantering vilket minimerar kundernas miljöavtryck.

– Vi strävar efter att vara ledande inom vår bransch genom att erbjuda skräddarsydda lösningar och personlig service som hjälper våra kunder att möta de nya hållbarhetskraven, säger Clas Olsson.

Tollco arbetar kontinuerligt med att göra samtliga produkter mer hållbara. Företaget ser över materialval och design för att förlänga produkternas livslängd och öka möjligheten att återanvänd material och komponenter.

Välj Tollco som din hållbarhetspartner. Tillsammans skapar vi en bättre framtid.

Fler nyheter

Tollco är stolta över att vara ett litet företag med stora ambitioner. Vårt arbete med hållbarhet är ...

Vi på Tollco älskar sommaren och önskar att vi kunde vattensäkra den mot allt för mycket regn, men ...

Vi syns väl på Nordbygg? Du hittar oss i monter A10:48.

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt