Tollco Vattenlarm 9 volt, inbyggd sensor | DropStop 200

image1-2-1-e1544109189885-870x480-cropped

Tollco Vattenlarm 9 volt med inbyggd sensor – minst 10 års levnadstid

Denna smidiga lilla enhet kan med lätthet placeras ut på riskställen och snabbt upptäcka en vattenläcka. Den låga kostnaden per enskilt vattenlarm gör det möjligt att placera ut flertalet Tollco Vattenlarm 9 volt med inbyggd sensor i fastigheten, t.ex. i skåp, rörschakt, inspektionsluckor och andra dolda ytor med vattenanslutningar där vattenläckor ofta uppstår.

Skulle en läcka uppstå suger den inbyggda fuktsensorn upp vattnet och aktiverar den höga larmsignalen på ca 85 dB. Smidigt va? Eftersom batteriet enbart förbrukas när larmet aktiveras så blir livslängden uppemot 10 år innan 9-voltsbatteriet måste bytas ut.

Batteriet kan larma med full ljudstyrka i minst 4 dygn och med avtagande ljudstyrka ytterligare minst 10 dygn. Medan ett 10 år gammalt batteri klarar av att larma minst 2 dygn och med avtagande ljudstyrka ytterligare minst 5 dygn. Är du osäker på larmets styrka så finns det en testfunktion där du kan testa batteriets status. I det fall vattenlarmet har larmat är den förbrukad.

Tollco erbjuder ett totalkoncept för att förebygga och upptäcka vattenskador. Inom Vattensäkert kök och WaterFuse återfinns en rad av produkter för ändamålet, där Tollco Vattenlarm 9 volt med inbyggd sensor är ett perfekt komplement till exempelvis våra läckageskydd.

Varför Tollco Vattenlarm 9 volt med inbyggd sensor?

  • Låg investering
  • Enkel installation
  • Batteriet förbrukas inte förrän larmet aktiveras av vatten vilket ger en mycket lång livslängd
  • Långt serviceintervall / Batteribyte var tionde år

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt