Tollco vattenbrytare - Offentlig miljö

waterfuse-offentligmiljo-1-1-1-cropped

Tollco vattenbrytare – Offentlig miljö Skyddar mot vandalism

Offentlig miljö är framtagen för att enkelt minska risken för att vandalisering leder till vattenskador.

Produkten har två huvudfunktioner:

  • Om närvarodetektor känner av att någon befinner sig i lokalen slås vattnet på och belysningen tänds.
  • Om ingen närvaro indikeras startar en inställbar fördröjning, sedan stängs vattnet av och belysningen släcks.

Vandalisering

Varje år drabbas många toaletter och omklädningsrum i skolor och offentliga lokaler av vandalisering. Vattenskadorna blir ofta omfattande och beloppen för att åtgärda dem är stora. Det kan dessutom ta flera månader innan lokalerna åter kan tas i bruk. Den som utfört vandaliseringen förstår oftast inte vilka kostnader som uppstår. Hittar man en skyldig till vandaliseringen drabbas personen ofta av skadestånd som är så höga att den framtida ekonomin kan drabbas hårt.

Exempel på vandalisering som skapar vattenskada:

  • att lägga handdukar i handfat och sätta på vattnet
  • att sparka sönder toaletter

En större vattenläcka kan innebära att flera kubikmeter vatten forsar fram varje timme.

Närvarobaserad vattentillgång

Produkten bygger på principen att om det finns närvaro så finns det vatten, inte annars. Det innebär att om en skada till följd av vandalisering uppstår, stängs vattnet automatiskt av när ingen befinner sig i utrymmet. Skadans omfattning blir därmed mycket mindre och lättare att åtgärda.

Samma närvarodetektor som används till vattnet används också för belysningen. Därmed har platsen alltid vatten när belysningen är på och när belysningen släcks stängs även vattnet av. En positiv bieffekt blir att ingen belysning står på i onödan och därmed sparas energi. Även kranar som glöms påslagna men som inte åstadkommer vattenskador stängs av.

På närvarodetektorn ställs fördröjningstiden in för hur lång tid vattnet och belysningen ska vara på efter det närvarodetektorn inte längre ger utslag. Styrenheten kan styra upp till tre motoriserade kulventiler och använder styrsignalen från närvarodetektorn för att aktiveras. Spänningen in till styrenheten är 230vac och ut till motorventilerna 12vdc. Kulventilerna drivs av 12vdc via styrenheten. De har indikatorer på om de är av eller på och kan även manövreras manuellt. Kulventilerna drar bara ström vid själva rörelsen. Två motordrivna ventiler medföljer produkten. Önskas en tredje ventil kan det beställs separat.

Här finns produktfolder med mer info!

Återförsäljare WaterFuse för privatpersoner

Här finns vattenskadestatistik från Vattenskadecentrum

Benämning Artikel nr RSK-nr
Offentlig miljö VFB500-DN15 561 98 88
Offentlig miljö VFB500-DN20 561 98 89

 

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt