Globala åtaganden

Vi är glada att meddela att efter att ha utvärderat vår data för 2023 har vi mottagit Silvermedaljen från EcoVadis. Detta placerar oss bland de 25% bästa företagen när det gäller hållbarhet.

csr

Ecovadis är en samarbetsplattform som möjliggör för företag att utvärdera sin hållbarhetsprestanda, både miljömässig och social hållbarhet.
År 2020 utvärderade EcoVadis 70 000 företag, och det antalet ökade till över 500 000 förra året.

Deras metodik bygger på internationella hållbarhetsstandarder, såsom Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000. Den täcker mer än 200 företagskategorier och 175 länder. Resultatet är ett hållbarhetsbetyg som visar prestanda över 21 indikatorer inom fyra kategorier:

  • Miljö
  • Arbete och männskliga rättigheter
  • Etik
  • Hållbar upphandling

EcoVadis totalpoäng (0-100) återspeglar kvaliteten på ett företags hållbarhetsledningssystem vid tidpunkten för bedömningen.

Tilldelningen av EcoVadis hållbarhetsutmärkelser bestäms av den poäng det deltagande företagets procentuella rankning får samt ett minimibetyg för de fyra ovanstående kategorierna. Medaljkriterierna granskas periodvis, och från och med den 1 januari 2023 definieras nivåerna enligt följande:

  • Platina – topp 1% (totalpoäng mellan 78 och 100)
  • Guld – topp 5% (totalpoäng mellan 70 och 77)
  • Silver – topp 25% (totalpoäng mellan 59 och 69)
  • Brons – topp 50% (totalpoäng mellan 50 och 58)

Vi är otroligt stolta över att vara ett av de företag som tilldelats denna medalj!

Detta pris bekräftar värdet och framgången med den strategi och de åtgärder som vidtagits. Det bekräftar att vi är på rätt väg när det gäller att integrera hållbarhetsprinciper i våra affärsstrategier och att vi har skapat en positiv påverkan både på miljön och samhället.

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt