Ökat intresset för Tollco i Tyskland

Tyska fastighetsägare kämpar med ökade kostnader för sina hemförsäkringar. Vattenskador är en starkt bidragande orsak till fördyrningen. Därför väcker Tollcos passiva och aktiva skydd stort intresse på den tyska marknaden.

Det märktes särskilt på fackmässan Schadensmanagement & Assistance i Leipzig. Mässan, som också innehåller en konferensdel, är inriktad på skade- och riskminimering och har besökare från hela den tyska försäkringsbranschen.

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt