Ökat intresset för Tollco i Tyskland

Tyska fastighetsägare kämpar med ökade kostnader för sina hemförsäkringar. Vattenskador är en starkt bidragande orsak till fördyrningen. Därför väcker Tollcos passiva och aktiva skydd stort intresse på den tyska marknaden.

Det märktes särskilt på fackmässan Schadensmanagement & Assistance i Leipzig. Mässan, som också innehåller en konferensdel, är inriktad på skade- och riskminimering och har besökare från hela den tyska försäkringsbranschen.

Fler nyheter

Bäste kund! Hoppas du ser fram emot sommaren lika mycket som vi på Tollco gör. För att ...

Flexstosen förs över röret och slangen som ska förseglas. Sedan skruvas den snabbt fast i botten av ...

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt