Nu underlättar vi för alla arkitekter att vattensäkra.

Nu underlättar vi för alla arkitekter att vattensäkra.

Nu finns Tollcos vattenskadeförebyggande produkter i databasen BIM-object som har över 2,5 miljoner användare inklusive de 100 största arkitektkontoren i världen.

BIM-object fungerar som en global marknadsplats där arkitekter och andra konsulter i föreskrivande led går in för att hitta produkterna som är bäst lämpade för det man planerar bygga.

Med Tollco på plats är det nu möjligt för användarna att också planera in vattenskadeförebyggande åtgärder i ett tidigt skede i byggprocessen ­– något som kommer att spara stora omkostnader i framtiden för beställare av kontorsfastigheter, flerfamiljshus och andra byggnader.

En investering i miljö och hälsa
Vattenskador är dyra att åtgärda. De påverkar också miljön vid sanering och rivning och kostar energi vid torkning, transporter och materialanvändning. Att återställa en genomsnittlig vattenskada ger en miljöbelastning på ca 300 kilo koldioxid. Det är lika mycket som att köra en lastbil i 1500 kilometer.

Risken för mögel och att giftiga mögelsvampar och bakterier utvecklas är dessutom stor vid fuktskador i en fastighet. Många ämnen bildas som är skadliga för hälsan och kan orsaka allergiska besvär och reaktioner. Fuktskador kan även medföra att fastighetens konstruktion försvagas eller bryts ned.

För att uppnå ett långsiktig hållbart boende och arbetsmiljö är mycket vunnet om fastigheterna utrustas med skydd som minimerar risken för vattenskador. Skydden finns numera i BIM-object.

PS. Våra produkter finns numera även i Byggkatalogen. Byggkatalogen är Sveriges mest använda informationstjänst för produkter inom bygg- och fastighetssektorn.

Tollco på BIM-object
Tollco i Byggkatalogen

Nu är det bara dagar kvar till Fastighetsmässa
Du kommer väl och besöker oss den 24-25 november på Kistamässan? Du hittar oss i monter xxx. Där får du svaret på hur mycket du kan spara genom att vattensäkra dina fastigheter. Och du får även veta varför det står en cykel mitt i vår monter.

Fixa din biljett här

Fler nyheter

Vi vet att kökstillverkare är ytterst noggranna när det kommer till design och funktion. Det gäller även ...

Marcus Sundkvist är ny VD för Tollco sedan årsskiftet. – Första månaden har varit både intensiv och ...

Det är hög tid för att lägga order för leverans före jul Tack för ...

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt