Varför vattensäkert kök

aquateam

I denna kurs informerar vi om de lagar och regler som styr byggande och boende

BBR 6:51: ”Byggnader skall utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell tillväxt, som kan påverka människors hälsa.”

6:5334: ”om det finns risk för utläckande vatten eller kondens på dolda ytor skall utlopp från dessa ytor anordnas så att vattnet snabbt blir synligt.”

6:5331: ”…fogar, anslutningar, infästningar och genomföringar i vattentäta skikt skall vara vattentäta.”

Fukt och mögel orsakar hälsoproblem

WHO har fastställt sambandet mellan fukt och mögel i inomhusmiljön med vanliga symtom som:

  •  Slemhinne- och luftvägssymtom – Känsla av irritation eller torrhet i ögon, näsa och svalg, nästäppa, snuva, heshet, hosta, återkommande luftvägsinfektioner, uppkomst eller försämring av astma.
  • Hudsymtom – Värmekänsla eller rodnad i ansiktet och på halsen, torr, irriterad hud, klåda, hudutslag, försämring av seborroisk dermatit, rosacea, urtikaria eller eksem.
  • Allmänsymtom – Trötthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, allmän sjukdomskänsla, luktöverkänslighet. Det saknas god evidens för samband mellan fukt/mögel inomhus och allmänsymtom. Emellertid kan enligt klinisk erfarenhet allmänsymtom förekomma sekundärt till luftvägssymtom, framför allt rinit med nästäppa.
  • Andra problem – T ex upplevelse av obehaglig lukt, t ex av mögel, jord eller källare.

Vårt koncept Vattensäkert kök är framtaget för att förhindra och förebygga vattenskador innan skadorna blir för stora och mögel uppstår.

Vattensäkert kök är ett koncept framtaget för att minimera de risker för fukt-, mögel- och vattenskador, som smygläckage kan orsaka i ett kök. Genom att kombinera diskbänksinsats och vitvaruunderlägg kan man samla upp och leda fram läckagevatten, så att redan mycket små vattenmängder upptäcks i tid. Produkterna diskbänksinsats, tätningar och vitvaruunderlägg kan man själv eller med fackmannahjälp installera både i samband med nyinstallation och i redan monterade kök. Med våra produkter monterade i kök uppfylls kraven som ställs i Boverkets Byggregler.

Vattenskador börjar på samma sätt

Så gott som alla skador börjar på samma sätt med några få vattendroppar, som inte upptäcks i tid. Ibland utvecklas läckaget mycket snabbt och vattnet rinner eller sprutar ut i så stora mängder att all vattentillförsel måste stängas och hjälp tillkallas.

Den mest svårsanerade och kostsamma vattenskadan uppstår, när smådroppandet fortsätter under lång tid utan att upptäckas. Smygläckaget pågår även när man är hemma och tror sig ha uppsikt och kontroll över vad som sker. Läckagevattnet sugs upp av inredning och byggnadsmaterial och syns först när konstruktionen är mättad eller obehaglig lukt uppstår.

Du kan också hjälpa till att förebygga vattenskador och minska ohälsan skapad av fukt och mögelskador, boka din kurs idag!

Telefon: 018-34 90 10    E-post: info@tollco.se

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt