Säker vatteninstallation - Så här gör du

20160408_105348-1-870x480

Utför vattensäkring av kök & säker vatteninstallation

Denna kurs riktar sig främst till dig som installerar vitvaror och monterar kök eller övriga vatteninstallationer i kök. Du får genom teori, kunskap angående gällande regelverk och aktuellt produktutbud. Praktiska övningar ger dig kunskap och färdighet i korrekt tillvägagångssätt.

Övergripande mål med kursen: Att kunna åstadkomma vattensäkra installationer på ett professionellt och fackmässigt sätt. Att ha kännedom om produktutbud och användningsområde. Att bli certifierad vattensäkert kök-installatör.

Visste du att du som näringsidkare (hantverkare) är ansvarig för skada som uppstår vid felaktig montering och vatteninstallation? Vattensäkert kök är ett koncept framtaget för att minimera de risker för fukt-, mögel- och vattenskador, som smygläckage efter en vatteninstallation kan orsaka i ett kök. Genom att kombinera diskbänksinsats och vitvaruunderlägg kan man samla upp och leda fram läckagevatten, så att redan mycket små vattenmängder upptäcks i tid. Produkterna diskbänksinsats, tätningar och vitvaruunderlägg kan man själv eller med fackmannahjälp installera både i samband med nyinstallation och i redan monterade kök.

Genom att montera tätskikten enligt anvisningarna uppfylls hem- och villaförsäkringens aktsamhetskrav och Boverkets tvingande byggregel (BBR 6:5334): ”Om det finns risk för utläckande vatten eller kondens på dolda ytor skall utlopp från dessa ytor anordnas så att vattnet snabbt blir synligt.”

Vattenskador börjar på samma sätt

Så gott som alla skador börjar på samma sätt med några få vattendroppar, som inte upptäcks i tid. Ibland utvecklas läckaget mycket snabbt och vattnet rinner eller sprutar ut i så stora mängder att all vattentillförsel måste stängas och hjälp tillkallas.

Den mest svårsanerade vattenskadan uppstår, när droppandet fortsätter under lång tid utan att upptäckas. Smygläckaget pågår även när man är hemma och tror sig ha uppsikt och kontroll över vad som sker. Läckagevattnet sugs upp av inredning och byggnadsmaterial och syns först när konstruktionen är mättad eller obehaglig lukt uppstår.

Fukt och mögel orsakar hälsoproblem

Ett utdraget skadeförlopp kan orsaka hälsoproblem som astma, allergier, olika slag av luftvägsbesvär och sömnlöshet.

WHO har fastställt sambandet mellan fukt och mögel i inomhusmiljön med vanliga symtom som:

Slemhinne- och luftvägssymtom – Känsla av irritation eller torrhet i ögon, näsa och svalg, nästäppa, snuva, heshet, hosta, återkommande luftvägsinfektioner, uppkomst eller försämring av astma.
Hudsymtom – Värmekänsla eller rodnad i ansiktet och på halsen, torr, irriterad hud, klåda, hudutslag, försämring av seborroisk dermatit, rosacea, urtikaria eller eksem.

Allmänsymtom – Trötthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, allmän sjukdomskänsla, luktöverkänslighet. Det saknas god evidens för samband mellan fukt/mögel inomhus och allmänsymtom. Emellertid kan enligt klinisk erfarenhet allmänsymtom förekomma sekundärt till luftvägssymtom, framför allt rinit med nästäppa.

Andra problem – T ex upplevelse av obehaglig lukt, t ex av mögel, jord eller källare.

Boka in din kurs idag, kontakta oss!

Telefon: 018-349010, E-post: info@tollco.se

Varför Vattensäkert kök?

  • Rekommenderas av försäkringsbolagen
  • Byggvarubedömningen har mycket ingående granskat och miljöbedömt produkterna. Alla har accepterats och uppfyller kraven för användning i ett hållbart och miljövänligt byggande
  • Rekommenderas av VVS-företagarna och konceptet är anpassat till deras branschregler Säker Vatteninstallation.
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt