Vattenläcka – vilket ansvar har jag som hantverkare?

bathroom-black-and-white-blur-615326-870x480 (1)

Stora vattenskador kan förvandla drömbygget till en personlig katastrof. I en sådan situation vill man som hantverkare och installatör undvika att stå till svars för ett bristfälligt utfört arbete. För du har väl ryggen fri om en vattenläcka skulle uppstå?

Alla som anställer en hantverkare har ett lagstadgat skydd enligt konsumenttjänstlagen. Lagstiftningen ställer krav på att hantverkarens insatser alltid ska vara omsorgsfullt och fackmässigt utförda. Inom denna beskrivning ingår att ställa sin sakkunskap och yrkeserfarenhet till förfogande för kunden.

En vattenläcka kan stå dig dyrt

Uppkomsten av en vattenläcka efter installation i exempelvis kök eller badrum är tyvärr en vanlig ansvarskonflikt. Om du inte utfört ett tillräckligt bra förarbete utifrån din bästa hantverkarförmåga för att undvika vattenläckan kan kunden ställa dig som utförare som ansvarig för vattenskadan. Skulle anklagelsen anses som trovärdig är det inte säkert att försäkringen täcker reparationskostnaden.

Ha ryggen fri – installera Vattensäkert kök

Det finns ett sätt att skydda sig. Genom att alltid installera Tollcos vattenskadeförebyggande produkter inom konceptet Vattensäkert kök undviker du kostsamma mardrömsprojekt. Om du i samband med installationen använder exempelvis Tollcos diskbänksinsatserdiskmaskinsunderlägggolvskyddläckageskydd för kyl och frystätning eller automatiska vattenlarm förebygger du att en förödande vattenläcka överhuvudtaget uppstår.

Screenshot 2019-04-24 at 13.27.07

Fler nyheter

Bäste kund! Hoppas du ser fram emot sommaren lika mycket som vi på Tollco gör. För att ...

Flexstosen förs över röret och slangen som ska förseglas. Sedan skruvas den snabbt fast i botten av ...

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt