Uppföljande revision ISO 9001 &14001

ISO-9001_ISO14001_blå_bakgr

Godkänd externrevision 2014-04-01

Så var det dags för första uppföljande revisionen sedan vi blev certifierade enligt ISO 9001 & 14001, juni 2013.

Representant/kontrollant från SP har varit på besök hela dagen och kontrollerat våra rutiner och kvalitetssystem.  Resultat blev mycket bra med bara en mindre avvikelse för oss att åtgärda.

Fler nyheter

Flexstosen förs över röret och slangen som ska förseglas. Sedan skruvas den snabbt fast i botten av ...

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt