Uppföljande revision ISO 9001 &14001

ISO-9001_ISO14001_blå_bakgr

Godkänd externrevision 2014-04-01

Så var det dags för första uppföljande revisionen sedan vi blev certifierade enligt ISO 9001 & 14001, juni 2013.

Representant/kontrollant från SP har varit på besök hela dagen och kontrollerat våra rutiner och kvalitetssystem.  Resultat blev mycket bra med bara en mindre avvikelse för oss att åtgärda.

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt