ISO uppföljningsrevision avklarad!

ISO-9001_ISO14001_blå_bakgr (1)

I slutet på april hade vi uppföljningsrevision för kvalitet och miljö, resultatet blev utmärkt.

Inga avvikelser för oss. Nu ser vi fram mot omcertifieringsrevisionen nästa år!

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt