ISO uppföljningsrevision avklarad!

ISO-9001_ISO14001_blå_bakgr (1)

I slutet på april hade vi uppföljningsrevision för kvalitet och miljö, resultatet blev utmärkt.

Inga avvikelser för oss. Nu ser vi fram mot omcertifieringsrevisionen nästa år!

Fler nyheter

Flexstosen förs över röret och slangen som ska förseglas. Sedan skruvas den snabbt fast i botten av ...

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt