Information med anledning av Coronaviruset

Vi vill med denna information meddela hur coronaviruset covid-19 påverkar Tollco AB.

För att bedöma materialläget har vi kontaktat våra större leverantörer. Samtliga svarar att det i dagsläget inte finns några störningar i leverantörskedjan.

Vi har vidtagit försiktighetsåtgärder för att skydda våra anställda och kunder på bästa möjliga sätt och kommer tills vidare endast ta emot besök i undantagsfall. Vi kommer inte heller göra några resor i tjänsten, om det inte är absolut nödvändigt.

Vi håller oss ständigt uppdaterade kring situationen och hoppas att vi tillsammans kan bidra till att minska risken för spridning. Hur det utvecklar sig är naturligtvis omöjligt att bedöma, men i skrivande stund har vi inga störningar med vare sig råmaterial eller personalfrånvaro. Skulle detta ändras kommer vi naturligtvis informera om detta och vidta åtgärder som lindrar störningarna så långt det är möjligt.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller funderingar.

Fler nyheter

Bäste kund! Hoppas du ser fram emot sommaren lika mycket som vi på Tollco gör. För att ...

Flexstosen förs över röret och slangen som ska förseglas. Sedan skruvas den snabbt fast i botten av ...

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt