Är mögel farligt att andas in?

Är mögel farligt att andas in?

Mögelangrepp i bostaden eller arbetsmiljön är en av fukt- och vattenskadornas värsta baksidor. Har du upptäckt svarta mögelprickar eller lukt av mögel i badrum eller kök? Hur besvärad bör du vara? Är mögel farligt att andas in?

Huruvida mögel är farligt att andas in eller ej avgörs utifrån hur utbrett angreppet är och hur långt gånget det är. Flertalet studier pekar på att vår hälsa påverkas när förekomsten och koncentrationen av mikrobiologiska svampar, samlingsnamnet för mögel, är hög.

Barn kan utveckla astma

Fuktiga byggnader beskrivs bl.a. som en orsak till luftvägsbesvär och astma. Särskilt barn löper en större risk för att utveckla astma, allergier, eksem och rinit än barn som lever i bostäder utan fukt och mögel. Mycket tyder även på att besvär som trötthet, huvudvärk, slemhinnebesvär, hud, irriterande ögon, heshet, torr hals och hosta härstammar från fukt och mögel.

Arbetsmiljöverket varnar för hälsoeffekterna

Även om förekomsten av alla typer av biologiska agens (mikroorganismer som mögel, bakterier och virus) inte ger upphov till hälsobesvär så kan möglet ge ifrån sig en dålig och oacceptabel lukt.

Är mögel farligt att andas in? Arbetsmiljöverket konstaterar följande om vilka hälsobesvär som biologiska agens kan orsaka:

  • Smittämnen som ger mer eller mindre allvarliga sjukdomar
  • Mikroorganismer som inte smittar mellan människor men kan ge sjukdom, till exempel mögel och legionellabakterier
  • Mikroorganismer som producerar toxiner (gifter), giftiga gaser eller explosiva gaser
  • Substanser som kan orsaka förgiftning, allergi eller andra överkänslighetsreaktioner när de förekommer i anslutning till den mikroorganism som producerat dem.

Förebygg vattenskador – undvik skadligt mögel

Eftersom vi nu slagit fast att mögel kan vara farligt att andas in så undrar du säkert hur vi tacklar roten till problemet? Fukt- och vattenskador är den främsta källan till att mögel utvecklas i hemmet. Tollco erbjuder en rad olika produkter och lösningar för att förebygga uppkomsten av vattenskador, däribland vårt koncept Vattensäkert Kök och våra vattenfelsbrytare WaterFuse.

Att investera i ett vattenlarm är ett enkel, billig och effektiv lösning för att upptäcka fuktiga utrymmen i tid. Nu introducerar vi DropStop 200 – en smidig liten enhet som du med lätthet kan placera ut på riskställen och på så vis snabbt upptäcka en vattenläcka. Den låga kostnaden per enskilt vattenlarm gör det möjligt att placera ut flertalet DropStop 200 i fastigheten, t.ex. i skåp, rörschakt, inspektionsluckor och andra dolda ytor med vattenanslutningar där vattenläckor ofta uppstår.

10 år av aktivt skydd

image1-2-1-e1544109189885

Skulle en läcka uppstå suger den inbyggda fuktsensorn upp vattnet och aktiverar den höga larmsignalen på ca 85 dB. Eftersom batteriet enbart förbrukas när larmet aktiveras så blir livslängden uppemot 10 år innan 9-voltsbatteriet måste bytas ut.

Är mögel farligt att andas in? Slipp fundera på riskerna med DropStop 200 i ditt hem!

Läs mer om DropStop 200.

Fler nyheter

Det är hög tid för att lägga order för leverans före jul Tack för ...

Nu har vi kommit hem från den gigantiska SICAM-mässan i Pordenone i Italien. Vi är mäkta ...

Vi har blivit uppmärksammade på att det förekommit produkter som spruckit vid ”rör i rör” installationer ...

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt