Please rotate your phone horizontally

WaterFuse – Offentlig miljö

Närvarobaserad vattentillgång

  • Om närvarodetektor känner av att någon befinner sig i lokalen slås vattnet på och belysningen tänds.
  • Om ingen närvaro indikeras startar en inställbar fördröjning, sedan stängs vattnet av och belysningen släcks
  • Vattenbrytarens funktioner kan även styras via timer eller fastighetens larm / styrsystem.

Läs mer:

Hur använder jag den Interactive Guide?

Klicka på de gula pilarna för att gå in i olika rum, och klicka på vattendropparna för att veta mer om hur produkterna används i dessa rum. Använd webbläsarens bakåtpil för att lämna rummet du är i. Ljusblåa vattendroppar är produkter i vår linje av passiva produkter, mörkblåa vattendroppar visar aktiva produkter.

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt