Please rotate your phone horizontally

WaterFuse – Offentlig miljö

Närvarobaserad vattentillgång

  • Om närvarodetektor känner av att någon befinner sig i lokalen slås vattnet på och belysningen tänds.
  • Istället för närvarodetektor kan en timer istället installeras som startar en inställbar fördröjning, sedan stängs vattnet av.

 

Läs mer

 

Tollco Vattenbrytare Offentlig miljö

När närvarodetektorn känner av närvaro slås vattnet på och belysningen tänds alternativt installeras en timer som startar en inställbar fördröjning och sedan stängs vattnet.

Läs mer:

Hur använder jag den Interactive Guide?

Klicka på de gula pilarna för att gå in i olika rum, och klicka på vattendropparna för att veta mer om hur produkterna används i dessa rum. Använd webbläsarens bakåtpil för att lämna rummet du är i. Ljusblåa vattendroppar är produkter i vår linje av passiva produkter, mörkblåa vattendroppar visar aktiva produkter.

  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt