Integritetspolicy Tollco AB

1. Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till dig som fysisk person. Exempel på detta är namn och personnummer, men även bilder, ljudupptagning eller din dators IP-adress. Att behandla personuppgifter innebär att en eller flera åtgärder utförs. Exempel på detta är insamling, lagring, bearbetning eller överföring av uppgifterna.

2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Tollco AB personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi har om dig och den behandling som beskrivs nedan. Har du frågor kring dataskydd och personuppgifter så är du välkommen att kontakta Tollco per e-post, post eller telefon.

Telefon: +46 18 34 90 10
E-post: info@tollco.se
Rubanksgatan 4, 741 71 Knivsta

3. Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

Partnerskap
Vid ansökan om att bli auktoriserad installatör eller annan partner samlar vi in uppgifter om dig och ditt företag för att utvärdera och kommunicera med dig som partner. Vi publicerar även namn och kontaktuppgifter till våra partners på vår hemsida. Den rättsliga grunden för behandlingen är berättigat intresse för att kunna tillhandahålla relevant information till våra kunder och partners.

Nyhetsbrev
Om nu prenumererar på vårt nyhetsbrev vi in din e-postadress för att kunna skicka ut nyhetsbreven. Den rättsliga grunden är berättigat intresse för att kunna tillhandahålla relevant information till kunder och partners.

Webbshop
Vi behandlar dina uppgifter vid köp via webbshopen för att genomföra köp och leverans. Den rättsliga grunden är berättigat intresse för att kunna tillhandahålla genomföra köpet.

Cookies
Läs om hur vi använder kakor (cookies) under tollco.se/cookies.

4. Hur länge sparar vi uppgifter om dig som är registrerad hos oss?

Vi publicerar och sparar uppgifter om dig som partner så länge partnerskapet med Tollco är aktivt eller så länge som krävs för att uppfylla eventuellt avtal. Uppgifter som behandlas i syfte att uppfylla avtal sparas så länge som krävs för avtalet samt eventuell rättslig förpliktelse. Vi sparar din e-postadress så länge som du väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev.

5. Vilka kan vi komma att dela information med?

Tollco använder molntjänster för hosting av hemsida, webbshop och för distribution av nyhetsbrev.

6. Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt till:

 • Att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig (så kallat registerutdrag) och information om behandlingen.
 • Att begära rättelse av felaktiga uppgifter vi har om dig. Du har också rätt att komplettera med uppgifter som du tycker saknas och som är relevanta med hänsyn tagen till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.
 • Radering av uppgifter om dig, vilket kan vara i fall där:
  • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
  • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
  • du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
  • personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Begränsning av behandling, vilket innebär att uppgifterna i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I dessa fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under den tid uppgifternas korrekthet utreds.
 • Att göra invändningar mot viss behandling av dina uppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring eller efter en intresseavvägning.
 • Dataportabilitet, vilket innebär att du i vissa fall har rätt att få ut dina personuppgifter i elektroniskt format och använda uppgifterna på annat håll. Detta gäller för uppgifter som du har tillhandahållit Tollco och som behandlas av oss med samtycke eller avtal som laglig grund.

Har du frågor kring integritet, personuppgifter eller dina rättigheter som registrerad är du välkommen att kontakta Tollco.

Telefon: +46 18 34 90 10
E-post: info@tollco.se
Rubanksgatan 4 , 741 71 Knivsta

 • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt