Förändring i organisationen/Changes in organisation

Publicerad: 23/01/17

Bästa leverantör och samarbetspartner.
Vår Martin König kommer att lämna sitt uppdrag som strategisk inköpare och logistik ansvarig på Tollco den 6 februari 2017.
Vi önskar Martin lycka till med sitt nya uppdrag utanför Tollco.

Martin lämnar över sina uppdrag till följande ansvariga.

Strategiskt inköp:
Vilhelm Sjöqvist
+46 188439022
+46 768978767
Vilhelm.sjoqvist@wasabiadmin.se/tollco

Logistik:
Jonas Espinoza
+46 188439023
+46 768952125
Jonas.espinoza@wasabiadmin.se/tollco

—————————————————————————
Dear Supplier / partner
Our Martin König will leave his assignment in strategic purchase and logistics at Tollco on the 6 of February 2017.
We wish Martin good luck at his new assignment outside Tollco.

Marin will hand over his Tollco assignment to following persons  at Tollco.

Strategic purchase:
Vilhelm Sjöqvist
+46 188439022
+46 768978767
Vilhelm.sjoqvist@wasabiadmin.se/tollco

Logistics:
Jonas Espinoza
+46 188439023
+46 768952125
Jonas.espinoza@wasabiadmin.se/tollco