Trygghet i vått och torrt

Vattenfelsbrytarna WaterFuse® är våra helhetssystem som är utvecklade för att förhindra läckage och kunna ge ett omfattande skydd mot vattenskador. Systemen har utformats utifrån våra kunders olika specifika behov och boendeformer.

Systemen bygger på några enkla grundidéer:
– När ingen är på plats, stäng av vattnet.
– Finns det vatten som läckt ut, stäng av vattnet.
– Använd täthetskontroll för att leta efter små läckage.

Vi använder alltid motordrivna kulventiler till våra produkter. Våra vanligaste produkter finns i lager hos grossisterna.

 

Villor

Det finns många platser i ett hus som en vattenskada kan uppstå på. Genom att installera en vattenfelsbrytare ser du till att skydda och ta kontroll över hela husets vattensystem. Den mäter med tryckgivare efter småläckage, använder vattendetektorer vid utsatta platser som vid diskmaskinen och gör det enkelt att stänga av vattnet när man inte är hemma.
En teknisk lösning som gör att både små och stora läckage kan upptäckas i tid.

 

Lägenheter

I nybyggda eller nyrenoverade lägenheter är det ofta möjligt att stänga av vattnet till hela lägenheten på ett enda ställe. Det skapar möjligheter för att skydda lägenheterna effektivt och till en billig kostnad. Montera en vattensensor vid fördelningspunkten och en vattendetektor under diskmaskinen och risken för vattenskada minskar radikalt.

 

Kontor

När kontoren inte används på kvällar, nätter och helger står tyvärr många vattenanslutna utrustningar på med fullt tryck. Om en utrustning börjar läcka tar det många gånger lång tid innan det upptäcks och vattenskadan blir ofta omfattande. Vattensensorer under utrustningarna och styrning av vattnet på/av med larm eller fastighetsstyrning skyddar mycket effektivt.

 

Industri

Genom att skydda vissa utsatta platser med vattendetektorer som larmar och skickar information till en centralenhet som kan stänga av vattnet skyddas industrilokalen. Stäng även av vattnet till hela fastigheten när den larmas på.

 

Offentliga miljöer

Använd närvarobaserade vattentillgång för att rädda toaletter, pentryn och samlingslokaler från översvämningar och vandalisering. Finns det närvaro finns det vatten. Inte annars.

Kök

I köken blir det fler och fler utrustningar och kopplingar. Antalet vattenskador i köken ökar och branschreglerna för området försöker minska vattenskadorna. Ett effektivt sätt att komma till rätta med läckagen är att installera vattensensorer på det vattentäta skikt som ska finnas under diskmaskin och diskbänkskåp. Vid läckage stängs vattnet automatisk av och en ljudsignal larmar.

Våra produkter har manualer som är accepterade av Säkervatten