Kvalité & miljö

Kvalité och miljö är viktigt för oss

Kärnvärden

Allt vårt arbete styrs utifrån våra kärnvärden.
Trygghet – Vi arbetar långsiktigt och fokuserat mot tydliga mål. Vi är lösningsorienterade med kunden i fokus. Vi tar ansvar för våra åtaganden.
Nytänkande – Vi utmanar för ständig utveckling. Vi skapar innovativa lösningar tillsammans med våra intressenter. Vi är lyhörda och öppna för nya idéer.
Förtroende – Vi ger konstruktiv och ärlig feedback. Vi behandlar varandra med respekt. Vi är ambitiösa och håller vad vi lovat.

 

Förebygg vattenskada

Vi är stolta över våra produkter! De hjälper oss att bidra till en bättre boende miljö och i längden även en bättre allmän miljö. Vårt koncept, Vattensäkert kök, är den största delen i vårt miljöarbete. Produkterna är speciellt framtagna för att förhindra vattenskador i kök. De hjälper dig att upptäcka ett eventuellt läckage. Upptäcks det snabbt kan det kan åtgärdas, innan för stor skada är skedd. Vi minimerar risken för ohälsa orsakad av mögelangrepp. Dessutom minskar vi den enorma onödiga resursförbrukningen som en vattenskada kan innebära.

Alla våra materialval görs utifrån miljösynpunkt. De ska inte innehålla ämnen som finns listade som miljö- eller hälsofarliga. Produkterna i Vattensäkert kök är bedömda och godkända i Byggvarubedömningen (BvB). BvB arbetar för ett hållbart och miljövänligt byggande. Länk till Byggvarubedömningen

Produkterna inom Vattensäkert kök är testade och godkända. Vårt typgodkännande nummer 0505/01. Testerna utförs av SP och visar att våra produkter uppfyller kraven för läckageskydd för vitvaror (Certifieringsregel 057). Våra produkter bär detta märke som visar att de är godkända.

Typgodkännande

I vår tillverkningsprocess tar vi hand om det spillmaterial som uppkommer. Materialet används sedan i tillverkning av nya produkter.

Sedan juni 2013 är vi certifierade enligt ISO 9001 & ISO 14001. För oss handlar kvalité om att göra rätt från början.  Säkerhet, trygghet och funktion.

Återanvändbara produkter

Vårt koncept TFX NonStick, består av ett antal återanvändbara produkter. Alla med lång hållbarhet som hjälper till att minska sopberget.

Kvalitets policy

Tollco erbjuder trygghet, enkelhet och nytta i kök och hem med innovativa produkter och lösningar.

Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför patenterade, mönsterskyddade och typgodkända produkter. Produkterna förebygger vattenskador i kök. Vi tillverkar och marknadsför också husgeråd för matlagning och bakning.

Vi ska ständigt förbättra och utveckla våra nya samt befintliga produkter. Detta för att möta vår egen målsättning och kundens förväntningar.

  • Vår personal arbetar med att ständigt förbättra och bredda vårt produktsortiment till de krav och behov våra kunder har.
  • Vårt kvalitetssystem är baserat på mångårigt erfarenhetsutbyte mellan kunder, företagsledning och personal.
  • Idé och utveckling av nya produkter och val av råvaror samordnas med teknisk expertis.
  • Förslag till kvalitetsförbättrande åtgärder skall aktivt uppmuntras och följas upp.
  • Vår produktion kvalitetssäkras genom att arbetet utförs av egna yrkesutbildade montörer. Vi har daglig kontroll av allt som påverkar vår verksamhet.

 

Miljöpolicy

Tollco erbjuder trygghet, enkelhet och nytta i kök och hem med innovativa produkter och lösningar.

Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför patenterade, mönsterskyddade och typgodkända produkter. Produkterna förebygger vattenskador i kök. Vi tillverkar och marknadsför husgeråd för matlagning och bakning.

Tollco skall aktivt verka för en bättre miljö, genom medvetna val av material och arbetssätt.

Våra prioriteringar:

  • Ständigt förbättra och utveckla nya och befintliga produkter.
  • Aktivt förebygga föroreningar. Genom medvetna val av material och arbetssätt och endast leverera när kvaliteten motsvarar kundens förväntningar.
  • Ledning och personal skall ha den kompetens inom miljöområdet som erfordras.  Så omtanke och hänsyn till miljön blir en naturlig del inom vår verksamhet.
  • Förslag till miljöförbättrande åtgärder skall aktivt uppmuntras och följas upp.
  • Se miljölagar, myndighetsbeslut och andra krav som en miniminivå för vårt miljöarbete.

Kvalité och miljöISO 9001 14001

Ahlsell
Dahl
Carat