Vision

Tollco AB, vi bidrar till en hållbar och hälsosam framtid

Vår vision, vi bidrar till en hållbar och hälsosam framtid.

Som leverantör av vattenskadeförebyggande tätskikt i kök, vattenfelsbrytare och vattenlarm samt en väl etablerad  leverantör av  återanvändbara köksredskap,  arbetar vi för visionen. Tillsammans med våra kunder och leverantörer arbetar vi för att nå vårt mål och samtidigt främjar vi en hållbar framtid.

Med våra koncept hjälper vi till att minimera resursförbrukning och ohälsa!

Vision Vattensäkert kök, med AquaTeam, WaterFuse, FoolProof och DropStop

Minimerar den resursförbrukning och de hälsobesvär (astma och allergier) som fuktskador och mögelangrepp orsakar.

 

TFX Nonstick

 

Bidrar till bättre miljö & hälsa. TFX Nonstick, hjälper dig till en hälsosam matlagning genom unika återanvändningsbara produkter.

Ahlsell
Dahl
Carat