Gwarancja i reklamacje

1. Informacje ogólne

Minimalne warunki Tollco są zawsze oparte o ustawę o zakupach konsumenckich i ogólne warunki AA VVS 09.

Asortyment produktów Tollco podlega w pewnym stopniu różnym zasadom, jeśli chodzi o reklamacje, zakres gwarancji i zakładaną żywotność.
W niniejszym dokumencie nie omówiono żywotności produktu.

Ustawa o zakupach konsumenckich dotyczy wyłącznie sprzedaży osobom prywatnym, a nie firmom. Jeśli chodzi o firmy, we wszystkich transakcjach zawsze stosujemy ogólne warunki AA VVS 09, co musi być podane we wszystkich ofertach i przy realizacji zamówień wraz z dokumentami.
Ustawa o zakupach konsumenckich daje osobie fizycznej prawo do reklamowania wad produktu przez 36 miesiące, jeśli zakup zalicza się do części budynku.
Wykraczająca poza to gwarancja jest dla sprzedawcy dobrowolna – jeśli chce ją zaoferować, ważne jest wyraźne określenie tego, co jest gwarantowane, a co NIE jest gwarantowane, oraz że należy postępować zgodnie z instrukcjami obsługi i konserwacji. W dalszej części dokumentu stosujemy nasz podział gwarancji na kategorie.

2. Podsumowanie

Istnieje różnica między reklamacją a gwarancją.

  • Reklamacja ma miejsce, gdy natychmiast po dostawie (lub w ciągu 36 miesięcy) stwierdza się, że produkt jest wadliwy.
  • Gwarancja obowiązuje, gdy produkt był sprawny, ale potem się zepsuł.

Termin zgłaszania reklamacji lub roszczeń gwarancyjnych upływa po 2 miesiącach od powstania przyczyny. Po tym terminie to, czy zgłoszenie powinno było nastąpić wcześniej, będzie kwestią negocjacji.

Okres reklamacji i gwarancji

Kategoria klienta Prywatny Firma
Ustawa Ustawa o zakupach konsumenckich AA VVS 09
Reklamacja dla wszystkich elementów 6 miesięcy 36 miesiące Wada przy dostawie, sprzedający musi udowodnić, że produkt był sprawny przy dostawie.
Reklamacja na elementy budynku 24 miesiące 24 miesiące Wada przy dostawie, kupujący musi udowodnić, że produkt nie był sprawny przy dostawie
60 miesięcy W przypadku umowy o wykonawstwie, która wymaga 60 miesięcy. Jeśli umowa określa producenta w zamówieniu, obowiązują 24 miesiące.
Produkt i upphandlingen gäller 24 månader.
Kategoria produktu kod Okres gwarancji
FoolProof 10 25 lat Nie dotyczy mocowania taśmą do materiału zewnętrznego
AquaTeam 20 10 lat Nie dotyczy mocowania taśmą do materiału zewnętrznego
Uszczelnienia 30 10 lat
Odpływ do kanalizacji 40 10 lat
DropStop 50 2 lat Nie dotyczy baterii
WaterFuse 60 10 lat Nie dotyczy elektroniki, która jest objęta dwuletnią gwarancją.
2 X arms 91 2 lata

 

  1. Tollco oferuje następującą gwarancję

Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności
Poza postanowieniami ustawy o zakupach konsumenckich, na produkt udzielana jest gwarancja funkcjonalna na okres od 0 do 22 lat. Patrz zestawienie okresów gwarancji dla poszczególnych grup produktów.
Gwarancja oznacza, że przy założeniu normalnego użytkowania i pielęgnacji produkt będzie wolny od wad konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu, co należy udokumentować paragonem z miejsca zakupu. Gwarancja zakłada, że ​​produkt został zainstalowany w prawidłowy i profesjonalny sposób, zgodnie z pisemnymi instrukcjami.

W przypadku pytań lub problemów związanych z produktem należy najpierw skontaktować się ze sprzedającym, który sprzedał lub zainstalował wyposażenie. Zanim zgłosisz usterkę/reklamację zepsutego produktu, przeczytaj instrukcję obsługi i – jeśli to możliwe – sprawdź, czy wszystkie ustawienia są prawidłowe. Gwarancja oznacza, że ​​wadliwe części lub elementy zostaną wymienione na takie same, lecz wolne od wad, i wysłane na koszt gwaranta. Jeśli ustawa o zakupach konsumenckich nie ma zastosowania, klient ponosi wszelkie koszty. Oznacza to, że ewentualne koszty kontroli i montażu nie są objęte zobowiązaniem gwarancyjnym.

Jeśli to możliwe, użyj oryginalnego opakowania, jeżeli konieczny jest transport produktu. Firmy transportowe nie wypłacają odszkodwania za uszkodzenia, jeśli produkt został źle zapakowany.

Gwarancja nie obejmuje wad, które wystąpią podczas wplywu zewnetrznego i w warunkach zewnetrznych ktore sie zmieniaja w sposob ktory moze zmienic charakterystyke produktu i funkcje.
Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku wypadku lub oddziaływań zewnętrznych.
Gwarancja nie obejmuje pogorszenia stanu, które nastąpiło po zakupie, jeżeli sprzedający uprawdopodobni, że ​​pogorszenie zostało spowodowane zaniedbaniem konserwacji lub nieprawidłową konserwacją albo że urządzenie było używane niezgodnie z przeznaczeniem, że zostały podjęte niewłaściwe działania, nieautoryzowane lub nieprawidłowe interwencje lub nie przestrzegano instrukcji obsługi i instalacji.
Gwarancja nie obejmuje mocowania taśmy zabezpieczającej podłogę do podłogi lub ściany.
Baterie uważane są za materiały eksploatacyjne i nie są objęte gwarancją.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez ten produkt. Odpowiedzialność jest w każdym przypadku ściśle ograniczona do wymiany produktu.

Przeczytaj więcej o ustawie o zakupach konsumenckich

  • Subskrybujesz nasz newsletter?

Obowiązkowy