Tollco läckagebrytare - Lägenhet

waterfuse-lagenhet-3-1-cropped

Tollco läckagebrytare – Lägenhet: Skyddar lägenheterna från vattenskador.

Lägenhet skyddar från vattenskador genom att stänga av vattnet om en vattensensor känner av vatten. Fuktsensorer placeras i vattenfördelarskåpet och under t.ex. diskmaskinen.

Produkten har två huvudfunktioner:

  • En givare i vattenfördelarskåpet känner av läckor och stänger av vattnet.
  • Vattendetektorn upptäcker, stänger av och larmar om den märker en läcka t.ex. under diskbänken.

Vattenskador och mögel

En vattenskada i lägenhet skapar ofta stora kostnader och obehag. Kostnaderna handlar om sanering och återställande men även för evakueringsboende. Vattenskadan drabbar ofta även underliggande lägenheter som även de behöver saneras. Tyvärr är det vanligt att sanering och reparation behöver pågå under flera månader. Efter att lägenheten blivit återställd kan fortfarande mögel i form av döda mögelsporer finnas kvar i det torkade materialet. Om mögelsporer kommer fritt kan de spridas i ventilationssystemen till andra lägenheter i fastigheten. Det i sin tur kan orsaka allergier och andra hälsobesvär.

Tollco läckagebrytare – Lägenhet

Om en läcka uppstår hamnar vattnet i vattenfördelarskåpet där en givare ligger placerad. När givaren känner av fukt kommer systemet automatiskt att stänga av vattnet till lägenheten. De externa vattendetektorerna ger samtidigt ett effektivt skydd under diskbänk och diskmaskin samt vid andra känsliga ställen. Vid läckage skickas en radiosignal till centralenheten och vatten stängs automatiskt av.

Här finns produktfolder med mer info!

Här kan du läsa statistik om vattenskador 2016

Benämning Artikel nr RSK-nr
Lägenhet VFB200-DN15 561 98 68
Lägenhet+Fjärrenhet VFB210-DN15 561 98 72
Lägenhet+Vattendetektor VFB220-DN15 561 98 76
Lägenhet Komplett* VFB230-DN15 561 98 80

* I komplett ingår en Fjärrenhet samt en Vattendetektor.

Extra trådlösa enheter Artikel nr RSK-nr
Fjärrenhet 2220022 561 98 96
Vattendetektor 2220042 561 98 97
waterfuse
  • Prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Obligatoriskt