WaterFuse-Offentlig miljö

WaterFuse-Offentlig miljö Skyddar mot vandalism

Produktblad WaterFuse Offentlig miljö

WaterFuse-Offentlig miljö är framtagen för att enkelt minska risken för att vandalisering leder till vattenskador. Den bygger på principen att om det finns närvaro så finns det vatten, inte annars.

Produkten har två huvudfunktioner:

  • Om närvarodetektor känner av att någon befinner sig i lokalen slås vattnet på och belysningen tänds.
  • Om ingen närvaro indikeras startar en inställbar fördröjning, sedan stängs vattnet av och belysningen släcks.

Varje år drabbas många toaletter och omklädningsrum i skolor och offentliga lokaler av vandalisering. Vattenskadorna blir ofta omfattande och beloppen för att åtgärda dem stora. Det kan dessutom ta flera månader innan lokalerna åter kan tas i bruk. Den som utfört vandaliseringen förstår oftast inte vilka kostnader som han eller hon skapar och hittar man en skyldig drabbas personen ofta av skadestånd som är så höga att den framtida ekonomin kan drabbas hårt.

Exempel på vandalisering som skapar vattenskadan är att lägga handdukar i handfat och sätta på vattnet eller att sparka sönder toaletter. En större vattenläcka kan innebära att flera kubikmeter vatten forsar fram varje timme.

Produkten bygger på principen att om det finns närvaro så finns det vatten, inte annars. Det innebär att om en vandaliseringsskada uppstår stängs vattnet automatiskt av när ingen befinner sig i det vandaliserade utrymmet. Skadans omfattning blir därmed mycket mindre och lättare att åtgärda.

Samma närvarodetektor som används till vattnet används också för belysningen. Därmed har platsen alltid vatten när belysningen är på och när belysningen släcks stängs även vattnet av. En positiv bieffekt blir att ingen belysning står på i onödan och därmed sparas energi. Även kranar som glöms påslagna men som inte åstadkommer vattenskador stängs av.

På närvarodetektorn ställs fördröjningstiden in för hur lång tid vattnet och belysningen ska vara på efter det närvarodetektorn inte längre ger utslag. Styrenheten kan styra upp till tre motoriserade kulventiler och använder styrsignalen från närvarodetektorn för att aktiveras. Spänningen in till styrenheten är 230 v ac och ut till motorventilerna 12 v dc. Kulventilerna drivs av 12 v dc via styrenheten. De har indikatorer på om de är av eller på och kan även manövreras manuellt. Kulventilerna drar bara ström vid själva rörelsen. Två motordrivna ventiler medföljer produkten. Önskas en tredje ventil kan det beställs separat.

 

WaterFuse-offentlig miljö

Här finns vattenskadestatistik från Vattenskadecentrum

Benämning                                         Artikelnummer     RSK-nummer
WaterFuse-Offentlig miljö                      VFB500-DN15           561 98 88
WaterFuse-Offentlig miljö                      VFB300-DN20           561 98 89
(Finns även som DN25 och DN32)

Förslag på närvarodetektor:

2230171, Närvarodetektor Eljo Trend E131505

(Annan närvarodetektor kan användas om den kan styra lysrör och reaktiv last)

Återförsäljare Vattensäkert kök produkter

Ahlsell
Dahl
Gelia
Carat