WaterFuse-Lägenhet

WaterFuse-Lägenhet: Skyddar lägenheterna från vattenskador.

Produktblad WaterFuse Lägenhet

WaterFuse-Lägenhet skyddar lägenheterna från vattenskador genom att stänga av vattnet om en vattensensor känner av vatten. Sensorer placeras i vattenfördelarskåpet och under t.ex. diskmaskinen. Om de upptäcker vatten stängs det av.

Produkten har två huvudfunktioner:

  • En givare i vattenfördelarskåpet känner av läckor och stänger av vattnet.
  • Vattendetektorn upptäcker, stänger av och larmar om den märker en läcka t.ex. under diskbänken.

Vattenskador i lägenheter skapar ofta stora kostnader och obehag. Kostnaderna handlar om sanering och återställande men även för evakueringsboende. Vattenskadan drabbar ofta även underliggande lägenheter som även de behöver saneras. Tyvärr är det vanligt att sanering och reparation behöver pågå under flera månader.

Efter att lägenheten blivit sanerad kan fortfarande mögel i form av döda mögelsporer finnas kvar i det torkade materialet. Om de kommer fritt kan de spridas i ventilationssystemen till andra lägenheter i fastigheten.

Lägenheter byggs allt mer med individuell vattenavstängning. Det skapar möjligheterna att skydda fastigheterna och lägenheterna från vattenskador genom automatisk vattenavstängning vid en läcka. I många av de stora ombyggnationerna i miljonprojektens lägenheter kommer hela vvs-systemet byggas om till individuell vattenavstänging där även automatisk vattenavstängning kan installeras.

Grunden i systemet är kulventiler (DN15 eller DN20), en centralenhet som innehåller radiokommunikation, styrning via larm, manuellt PÅ/AV-slag av vattnet samt en sensor för vattnet som placeras i fördelarskåpet (eller motsvarande) för lägenheten och därefter kabelansluts till centralenheten.

Om en läcka uppstår kommer vattnet hamna i vattenfördelarskåpet där en givare ligger placerad. När givaren känner av vatten kommer systemet automatiskt att stänga av vattnet till lägenheten. De externa Vattendetektorerna ger samtidigt ett effektivt skydd under exempelvis diskbänk och diskmaskin samt vid andra känsliga ställen. Vid läckage skickas en radiosignal till centralenheten och vatten stängs automatiskt av. En utveckling av trådbunden vattendetektor pågår för att slippa batteribyte.

 

Benämning                            Artikelnummer        RSK nr
Lägenhet                                      VFB200-DN15          561 98 68
Lägenhet + Fjärrenhet               VFB210-DN15          561 98 72
Lägenhet + Vattendetektor        VFB220-DN15          561 98 76
Lägenhet Komplett *                  VFB230-DN15          561 98 80

Lägenhet                                      VFB200-DN20          561 98 69
Lägenhet + Fjärrenhet               VFB210-DN20          561 98 73
Lägenhet + Vattendetektor        VFB220-DN20          561 98 77
Lägenhet Komplett *                  VFB230-DN20          561 98 81

* I komplett ingår en Fjärrenhet samt en Vattendetektor.

Extra trådlösa enheter:
Fjärrenhet                              2220022                      561 98 96
Vattendetektor                       2220042                      561 98 97

WaterFuse-Lägenhet

Här kan du läsa statistik om vattenskador 2016

Återförsäljare Vattensäkert kök produkter

Ahlsell
Dahl
Gelia
Carat