Läckagebrytare

Med läckagebrytare avses en detektorstyrd ventil som stänger av vattnet vid läckage. Vår läckagebrytare DropStop 800, är försedd med 3 st fuktsensorer. Ventilerna monteras vanligen i diskbänksskåpet, på kall- och varmvattenledningarna. Fuktsensorerna placeras i  skåpet eller under diskmaskinen där läcka kan uppstå. Självklart kan den även placeras/monteras på andra ställen i huset där det kan uppstå en läcka som är svår att upptäcka. Det här är även en bra lösning i lägenheter där ventilerna kan monteras på inkommande kall-och varmvatten i lägenheten.

Vid installation av ventilerna (motoriserade kulventiler) är det viktigt att de monteras enligt branschregler för Säker Vatteninstallation 2016:1.

Återförsäljare Vattensäkert kök produkter

Ahlsell
Dahl
Gelia
Carat