Vattensäkert kök

Vattensäkert kök av Tollco AB

Vattenskada, renovera kök eller bygga nytt!?

Heltäckande produktutbud för vattenskadeförebyggande i kök.

Tollcos koncept Vattensäkert kök hjälper dig undvika vattenskada i kök

Tollco AB har under många år arbetat med att ta fram vattenskadeförebyggande produkter till kök. Under de dryga 20 år vi har varit verksamma, har vi samlat på oss en gedigen kunskap och erfarenhet inom området. Idag är Tollco AB den enda leverantören i branschen som kan leverera ett helt koncept med produkter. Allt från tätningar, tätskikt, översvämningsskydd, larm och vattenfelsbrytare, finns hos oss.

De senaste åren har intresset för den här typen av produkter ökat, medvetenheten hos konsument och montör har ökat. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ser nyttan och kostnadsbesparingen i att vattensäkra köken. Det är en positiv trend som vi hoppas ska hålla i sig. Med de nya branschregler gällande Säker Vatteninstallation som kom januari 2016,  borde vi inom loppet av några år också kunna se en minskning av antalet vattenskador i kök.

Varje år görs en vattenskadeundersökning av Vattenskadecentrum. I denna sammanställs antalet rapporterade vattenskador, skadeorsaker och var vattenskadan har uppstått. 2013 års sammanställning visar att 30% av alla inrapporterade vattenskador har uppstått i kök. Det är framförallt diskmaskiner och kopplingar som orsakar skadorna. Undersökningen visar också att andelen skador i kök är det som ökar samtidigt som andelen skador i badrum minskar. Troligtvis beror detta på att vi idag har fler vattenanslutna utrustningar i våra kök. Vanligaste orsaken är läckage från ledningssystem. Hela 19% av den totala andelen vattenskador orsakades av läckage från installerad utrustning och dess anslutningar. Detta innefattar disk- tvätt maskiner, varmvattenberedare, kyl/frys, ismaskiner och akvarier. Efter 2013 har antalet vattenskador i kök fortfarande ökat fram till 2016, då andelen vattenskador i kök uppgick till 34%.

Egna Varumärken

Våra produkter är samlade under våra egna 3 stora varumärken. AquaTeam, innehåller olika typer av underlägg för skåp och vitvaror. FoolProof består av vitvaruunderlägg till kyl/frys och diskmaskin. Under varumärket WaterFuse finns ett brett sortiment av vattenfelsbrytare.

 

 

 

Vattensäkert kök, Tollco AB, Produkter anpassade till branschregler Säker vatteninstallation 2016:1

Tollco har idag ett samarbete med flera försäkringsbolag och många köksleverantörer använder våra produkter som standard i sina kök.

Konceptet Vattensäkert kök

Vattensäkert kök skapar trygghet. Samtliga produkter i konceptet är framtagna för att samla upp, leda fram, leda bort, larma och stänga av vattnet vid läckage i de dolda utrymmen som finns i hemmet. När du har installerat våra produkter behöver du inte oroa dig för stora skador orsakade av ett vattenläckage. Självklart uppfyller våra produkter de krav som ställs i Boverkets Byggregler och branschregler för Säker vattenanslutning. Produkterna finns också med i Byggvarubedömningen samt Sunda hus. (Byggvarubedömningen och Sunda hus gör miljöbedömning av byggvaror, från råvara till förbrukad produkt).

Boverkets byggregler, BBR 6:5334, angående vattenanslutningar på dolda ytor;

”Om det finns risk för utläckande vatten och kondens på dolda ytor ska utlopp från dessa ytor anordnas så att vattnet snabbt blir synligt”

 

Återförsäljare Vattensäkert kök produkter

Ahlsell
Dahl
Gelia
Carat