Vattensäkert kök

Vattenskada, renovera kök eller bygga nytt!?

Heltäckande produktutbud för vattenskadeförebyggande i kök.

Tollcos koncept Vattensäkert kök hjälper dig undvika vattenskada i kök

Tollco AB har under många år arbetat med att ta fram vattenskadeförebyggande produkter till kök. Under de dryga 20 år vi har varit verksamma, har vi samlat på oss en gedigen kunskap och erfarenhet inom området. Idag är Tollco AB den enda leverantören i branschen som kan leverera ett helt koncept med produkter. Allt från tätningar, tätskikt, översvämningsskydd, larm och vattenfelsbrytare. Allt finns hos oss.

Det finns pengar att spara

De senaste åren har intresset för den här typen av produkter ökat. Medvetenheten hos konsument och montör har ökat. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar ser nyttan och kostnadsbesparingen i att vattensäkra köken. Det är en positiv trend som vi hoppas ska hålla i sig. Med de nya branschreglerna om Säker Vatteninstallation som kom januari 2016,  borde vi inom loppet av några år också kunna se en minskning av antalet vattenskador i kök.

Egna Varumärken

Våra produkter är samlade under våra egna 3 stora varumärken. AquaTeam, innehåller olika typer av underlägg för skåp och vitvaror. FoolProof består av vitvaruunderlägg till kyl/frys och diskmaskin. Under varumärket WaterFuse finns ett brett sortiment av vattenfelsbrytare.

Samarbeten

Tollco har idag ett samarbete med flera försäkringsbolag och många köksleverantörer använder våra produkter som standard i sina kök.

Konceptet Vattensäkert kök

Vattensäkert kök skapar trygghet. Alla produkter i konceptet är framtagna för att samla upp, leda fram, leda bort, larma och stänga av vatten. De skyddar vid läckage i de dolda utrymmen som finns i hemmet. När du har installerat våra produkter behöver du inte oroa dig för stora vattenskador vid en läcka. Självklart uppfyller våra produkter de krav som ställs i Boverkets Byggregler och branschregler Säker vattenanslutning 2016:1. Även våra monteringsanvisningar är godkända av Säkervatten. Produkterna finns med i Byggvarubedömningen och Sunda hus. (Byggvarubedömningen och Sunda hus gör en oberoende/opartisk miljöbedömning av byggvaror, från råvara till förbrukad produkt).

Vattensäkert kök, Tollco AB, Produkter anpassade till branschregler Säker vatteninstallation 2016:1

Se utdrag ur Boverkets byggregler, BBR 6:5334, angående vattenanslutningar på dolda ytor.

”Om det finns risk för utläckande vatten och kondens på dolda ytor ska utlopp från dessa ytor anordnas så att vattnet snabbt blir synligt”

Sprida kunskap

Vi ställer ofta ut på mässor och håller föredrag hos bostadsrättsföreningar för att sprida kunskap om hur man förebygger vattenskada. Filmen nedanför visar en kort beskrivning av en del av de produkter och lösningar vi har. Filmen gjordes under NordBygg 2016. Vi kommer även ställa ut på nästa NordBygg mässa som genomförs 2018.

Vattenskadecentrum

Varje år görs en vattenskadeundersökning av Vattenskadecentrum. I denna sammanställs antalet rapporterade vattenskador. Man visar också på skadeorsaker och var vattenskadan har uppstått. 2013 års sammanställning visade att 30% av alla inrapporterade vattenskador uppstod i kök. Det var framförallt diskmaskiner och kopplingar som orsakade skadorna. Undersökningen visade också att andelen skador i kök är det som ökat. Samtidigt minskade andelen skador i badrum. Orsaken till resultaten är att vi idag har fler vattenanslutna utrustningar i våra kök. Vanligaste orsaken är läckage från ledningssystem. Knappt 20% av den totala andelen vattenskador orsakades av läckage från installerad utrustning och anslutningar. Det innefattar disk- tvätt maskiner, varmvattenberedare, kyl/frys, ismaskiner och akvarier. Efter 2013 har antalet vattenskador i kök fortfarande ökat fram till 2016, då andelen vattenskador i kök uppgick till 34%.

Här hittar du listan över våra återförsäljare för WaterFuse

Återförsäljare Vattensäkert Kök

Ahlsell
Dahl
Gelia
Carat
logo