Vision

Tollco AB, med de egna koncepten Vattensäkert Kök & TFX Nonstick

Vår vision, vi ska vara Europas marknadsledande leverantör av vattenskadeförebyggande tätskikt i kök, vattenfelsbrytare och vattenlarm samt en väl etablerad  leverantör av köksredskap, genom att skapa innovativa produkter som underlättar vardagen i hemmet. Tillsammans med våra kunder och leverantörer arbetar vi för att nå vårt mål och samtidigt främjar vi en hållbar framtid.

Med våra koncept hjälper vi till att minimera resursförbrukning och ohälsa!

Vision Vattensäkert kök, med AquaTeam, WaterFuse, FoolProof och DropStop

Minimerar den resursförbrukning och de hälsobesvär (astma och allergier) som fuktskador och mögelangrepp orsakar. 

 

TFX Nonstick

 

Bidrar till bättre miljö & hälsa. TFX Nonstick, hjälper dig till en hälsosam matlagning genom unika återanvändningsbara produkter.