Undvik vattenskada i kök med produkter ur konceptet "Vattensäkert kök"

Förebygg vattenskada i kök med Tollcos koncept Vattensäkert kök

Vi är specialister på vattenskadeförebyggande produkter!

Förebygg vattenskada i kök, Tollco har helhetskoncept inom vattenskadeförebyggande produkter för kök. Tollco har också ett antal NonStick produkter som underlättar arbetet med matlagning och bakning i kök.

Tollcos kärnvärden är, Trygghet-Handlingskraft för kund, leverantör och medarbetare, genom pålitlighet, erfarenhet och kunnande. Nytänkande-Skapa inspirerande möjligheter genom utveckling med målet i fokus. Förtroende-Respekt för människa, miljö och
material. Dessa tre ledord beskriver hur vi tänker när vi arbetar!

Förebygg vattenskada i kök

Vi är stolta över att kunna erbjuda unika, innovativa produkter framtagna i vår egen produktion under våra egna varumärken. Hela kedjan från idé till säljfärdig produkt finns samlat under samma tak i Knivsta mellan Stockholm och Uppsala. Vi har skapat våra egna koncept, Vattensäkert kök och TFX Nonstick. I dessa två koncept finns produkter med våra egna varumärken ex. FoolProof, AquaTeam och TFX. För att stärka detta ytterligare har vi också ett antal egna patent och mönsterskydd. Med knappt 20 anställda och en omsättning på dryga 40 milj. kr, befinner vi oss idag i ett expansivt skede. Tillsammans med vår personal, våra leverantörer och kunder, arbetar vi för att växa oss ännu starkare på marknaden.

Vattensäkert kök i alla hem

Vattenskador i kök ökar fortfarande, det visar mätningar från Vattenskadecentrum, men vi ser redan idag en större medvetenhet om vattensäkring av kök, hos både slutkonsument, montör & installatör. Byggregler och branschregler stärks och förtydligas när det gäller säker vattenanslutning på dolda ytor. Alla våra produkter inom konceptet Vattensäkert kök är framtagna för att uppfylla de krav som ställs i Boverkets Byggregler gällande vattenanslutning i dolda utrymmen samt branschregler från Säker Vatten. Vi lägger stort fokus på att utöka konceptet med fler produkter och ökad medvetenhet, för att på så sätt kunna stoppa ökningen av antalet vattenskador i kök.

Klicka på länken för att se vår produktkatalog

https://tollco.cld.bz/Vattensakert-kok-20161013

Förebygg vattenskada! Tollco ger dig Trygghet, Enkelhet & Nytta i hemmet!